Mentorskapsprogam inom teater

Vill du få stöd att utveckla dina konstnärliga idéer eller din verksamhet inom teaterområdet? Sök till mentorskapsprogrammet för professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län.

Mentorskapsprogrammet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter.

Mentorskapsprogram inom teater kan sökas av dig som är professionellt verksam inom teaterområdet i länet (exempelvis scenografer, dramatiker, regissörer, skådespelare eller kostym-, ljud- och ljusdesigners). Du som ansöker vill antingen dela med dig av din yrkeskunskap eller utveckla dig inom ditt område med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Du som är i början av din yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i länet är också välkommen att söka.

Programmets upplägg

Utvalda mentorer och adepter träffas vid fem tillfällen (cirka 3 timmar per mötestillfälle). Representant från kulturutvecklingsenheten (Region Uppsala) är med vid ert första möte, men därefter planerar adept och mentor resterande mötesupplägg tillsammans. Även förberedelsetid mellan träffarna ingår. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt av både adept och mentor inom en månad.

Kontakta oss om mentorskapsprogram inom teater

Har du frågor om mentorskapsprogram? Mejla eller ring oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater