Expertkraft

Samarbete med företag

Region Uppsala Innovation hjälper dig som företagare att komma i kontakt med vårdpersonal för att utvärdera produkter och tjänster som är under utveckling. Ett sådant möte kallar vi för expertmöte.

Vid ett expertmöte beskriver du en idé eller visar upp en prototyp för en grupp experter från verksamheten. Du får direkt återkoppling på hur väl idén eller produkten fungerar för verksamheten samt tips på anpassningar för att möta verksamhetens behov.

Expertkraft

Kontakta oss

Fylla vårt förfrågningslformulär så kontaktar vi dig. Fyll i så mycket du kan, men skriv ingen sekretessbelagd information om produkter.
Fyll i vårt formulär och skicka din förfrågan till Region Uppsala Innovation

Contact us

If you as a company want to contact us you can fill out our inquiry form and we will contact you. Fill in as much as you can, but do not write any classified information about products.
Fill in Region Uppsala Innovation inquiry form