Expertkraft för dig som är innovatör eller företagare

Region Uppsala vill göra det enkelt för dig som innovatör eller företagare inom medicinteknik att komma i kontakt med hälso- och sjukvården.

Samarbete med företag

Region Uppsala Innovation hjälper dig som företagare att komma i kontakt med vårdpersonal för att utvärdera produkter och tjänster som är under utveckling. Ett sådant möte kallar vi för expertmöte.

Vid ett expertmöte beskriver du en idé eller visar upp en prototyp för en grupp experter från verksamheten. Du får direkt återkoppling på hur väl idén eller produkten fungerar för verksamheten samt tips på anpassningar för att möta verksamhetens behov.

Skicka din förfrågan till Region Uppsala innovation!

Skicka oss en mötesförfrågan!

Request a meeting! If you are a business or company with business inquiries - please fill in our inquiry form and we will contact you.

Send us your inquiry!

Expertkraft - steg för steg

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Storgatan 27, 753 31 Uppsala