Idékraft

Har du en idé som du tror kan förbättra på din arbetsplats eller i hela Region Uppsala? Det kan vara något som förbättrar på din arbetsplats eller kanske i hela organisationen. Fyll i idébeskrivningen nedan!

Idékraft är ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp, koordinera, genomföra och sprida goda idéer som leder till utveckling och förbättring.

Lämna in din idé om det som du tror förbättrar ditt arbete eller verksamheten i Region Uppsala. En idékoordinator kommer att ge dig återkoppling. Har du frågor eller funderingar om formuläret kontakta gärna Region Uppsala Innovation.

Här skickar du in din idébeskrivning!

Till formuläret

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Hitta på sidan