Lämna din idé om hur vi kan förbättra vården på Akademiska sjukhuset

Har du en idé som du tror kan förbättra vården i på Akademiska sjukhuset? Då är du välkommen att fylla i den här idébeskrivningen och skicka in den till enhetens idékoordinator.

Fyll i formuläret och skicka in din idé

Godkänner du att din idé sparas i Region Uppsalas idébank?

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala