Det här gör vi på Region Uppsala innovation

Vi erbjuder och bidrar med kompetens, stöd och utbildning i olika metoder där fokus är utvecklings – och förbättringsarbete genom idéer och innovationer.

Vi erbjuder även rådgivning och stöd för dig som har en idé eller en produkt/tjänst som du tror kan utvecklas för bredare användning. Vi hjälper till med vägledning och stöd i den tidiga affärsutvecklingen av produkt eller tjänst.

Vårt uppdrag

Region Uppsala innovations uppdrag är att utveckla och stärka innovationsmöjligheterna inom Region Uppsala och bidra till innovationsdriven tillväxt i Uppsala län. Vi arbetar för att möjliggöra för medarbetare, invånare, företag och forskning att utveckla och utvärdera idéer och innovationer som kommer till nytta för given målgrupp, som till exempel invånare, medarbetare, företag, kunder och patienter/brukare. 

Metodverktyg designade för dig och din verksamhet

För att förverkliga idéer och nyskapelse så erbjuder vi processtöd i form av bland annat metodverktyg. Vi arbetar utifrån tre olika metodverktyg; Idékraft, Expertkraft och Innovationsjakten. Alla metoder har ett strukturerat arbetssätt att ta vara på förslag och idéer. Våra metoder finns tillgängliga för både interna och externa aktörer.

Kontakt

Region Uppsala Innovation