Metodverktyg som hjälper dig att realisera din idé

Våra tre metodverktyg kallas Expertkraft, Idékraft och Innovationsjakten. De är designade för att det ska vara enkelt för dig och din verksamhet att komma igång och kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring som en naturlig del i din arbetsvardag.

Du startar med den metod som passar dig och vi hjälper dig att sätta igång med ditt utvecklings- och förbättringsarbete. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om våra modeller och verktyg och hur du kan komma igång. 

Metodverktyg för alla

Expertkraft, Idékraft och Innovationsjakten finns och fungerar för alla verksamheter och verksamhetsområden. 

Metoderna finns tillgängliga för både interna och externa. Du får en välplanerad struktur och process som underlättar förbättringsarbetet, utvecklar din verksamhet och skapar delaktighet och en bra arbetsmiljö.

Du kan börja i liten skala och stegvis växla upp och till sist kan du bli en av Region Uppsalas innovationsnoder. Som innovationsnod använder du både intern och externa vägar att för att fånga in idéer på förbättringar och du samarbetar med företag i deras hjälp att utveckla produkter och tjänster som kommer till nytta för ditt verksamhetsområde. 

Kontakt

Region Uppsala Innovation