Hållbar användning av förbrukningsvaror

Vi använder stora mängder förbrukningsvaror och många av produkterna är tillverkade av plast. Eftersom råvaran ofta är fossil olja leder det till klimatutsläpp på samma sätt som våra flyg- och bilresor. Produkterna tillverkas dessutom ofta i andra länder vilket innebär att även transporterna kan ha en stor klimatpåverkan.

Mycket resurser behövs alltså, även om produkterna bara används ett kort stund. Det innebär att klimatpåverkan från förbrukningsvaror blir stor. Samtidigt har plast som material många funktioner som bidrar till att lösa problem och behov i samhället. Det gäller bara att det används där det gör mest nytta. Om vi tillsammans funderar över vilka förbrukningsvaror som är nödvändiga och vilka vi kan klara oss utan gör vi en bra insats för att nå en hållbar plastanvändning.

Det här kan du göra på din arbetsplats för att minska miljöpåverkan från förbrukningsvaror

Här är några exempel som arbetsplatser har gjort och som många kan göra. Mer stöd finns i Minskningslista för förbrukningsvaror under styrande dokument.

1. Förändra ditt arbetssätt och minska svinn

 • Sprita händerna i stället för att använda plasthandskar när det är möjligt enligt basala hygienrutiner och klädregler.
 • Ta bort små papperskorgar vid arbetsplatser. De töms och ersätts ofta när det är väldigt lite innehåll i dem.
 • Ta bort britspapper, de behövs inte ur hygienperspektiv. Brits ska spritas före och efter patient.
 • Ta bort skoöverdrag. De kan ge en falsk trygghet eftersom händerna kan bli smutsiga när du tar på skorna.
 • Meddela cateringföretag att du inte vill ha engångsprodukter med beställningen.

2. Välj flergångsalternativ när det finns tillgängligt

 • Välj instrument som kan diskas och steriliseras.
 • Välj textilier som kan tvättas.
 • Ta bort engångsmuggar vid fikarum och ersätt med  glas och muggar som kan diskas.

3. Välj miljöbättre engångsprodukter

Välj i första hand en produkt av papper, i andra hand av återvunnen eller förnybar plast. För beställare finns rekommenderade miljöbättre artiklar samlade i den publika inköpslistan Miljöbättre artiklar i Agresso.

 • Välj medicinbägare i papper.
 • Välj skoskydd och sopsäckar i förnybar plast.
 • Välj tvättlappar i papper eller viskos.

Det här gör Region Uppsala för att minska klimatpåverkan från plast

Vi driver olika projekt och genomför utredningar för att driva utvecklingen. Några exempel är att ta reda på om det framöver skulle gå att återvinna produkter som vi inte återvinner idag, att testa nya miljöbättre produkter och att utreda den steriltekniska avdelningens kapacitet.

När förbrukningsvaror upphandlas försöker vi hitta alternativ som är smartare ur klimatsynpunkt. Det är exempelvis flergångsprodukter, förnybara material eller återvunna material.

Vi ser till att du kan sortera det avfall som uppkommer. Visste du att du kan sortera all återvinningsbar plast, och inte bara plastförpackningar? Plastprodukterna ska vara synligt rena men behöver inte vara diskade.

Plasthandskar – använd rätt plast på rätt plats

Läs hur handskar ska användas och om miljöpåverkan från plastprodukter.

Styrande dokument

Liten plastordlista

Fossil plast

Tillverkad av fossil olja från jordens inre. Avger extra koldioxidutsläpp till atmosfären vid förbränning. Koldioxiden kommer från oljan.

Förnybar plast

Tillverkad av växter, till exempel sockerrör eller majs. Avger enbart den koldioxid som växterna tagit upp när de vuxit. Ingen ny koldioxid släpps ut i atmosfären när förnybar plast förbränns.

Återvunnen plast

Tillverkad av fossil eller förnybar plast. Om plast kan användas flera gånger behöver ingen ny råvara, till exempel olja, tas fram och plasten behöver inte eldas upp. Detta sparar energi både i tillverkning och minskade utsläpp.

Komposterbar eller bionedbrytbar plast

Tillverkad av växter, ofta majs, eller fossil olja. Den kan inte brytas ner i den naturliga miljön utan ger spridning av mikroplaster. Den kan inte heller sorteras som plast då den försämrar återvinningen. Region Uppsala rekommenderar inte denna typ av plast.

Kontakt

Elsa Härdelin

Miljöstrateg