Plasthandskar - rätt plast på rätt plats

Handskar är nödvändiga för många arbetsmoment och ska inte användas i onödan. Om plasthandskar används vid rätt tillfällen kan smittspridning minska och därmed minska antal personer som vårdas för infektioner.

Läs hur handskar ska användas och om miljöpåverkan från plastprodukter. Informationen täcker perspektiv både från vård och omsorg samt andra situationer där smittokedjan ska brytas, till exempel vid livsmedelshantering. Det ger också en vinst för miljön då vi sparar alla de förbrukningsvaror som hade behövts i vården.

Länkar

Reklamera produkter som inte uppfyller kraven

Genom att reklamera produkter som inte uppfyller kraven bidrar vi till att leverantören tar fram bättre produkter.

Kontakt

Elsa Härdelin