Handskar - rätt plast på rätt plats

Handskar är nödvändiga för många arbetsmoment men ska inte användas i onödan. Läs och gör de interaktiva utbildningarna om hur handskar ska användas och om miljöpåverkan från plastprodukter.

Om plasthandskar används vid rätt tillfällen kan smittspridning minska och därmed minska antal personer som vårdas för infektioner. Det ger också en vinst för miljön då vi sparar alla de förbrukningsvaror som hade behövts i vården.

Länkar

Reklamera produkter som inte uppfyller kraven

Anställda inom Region Uppsala kan reklamera produkter som inte uppfyller kraven. Då bidrar vi till att att leverantören tar fram bättre produkter.

Kontakt

Elsa Härdelin

Miljöstrateg