Hållbar produktutveckling, natur- och kulturturism

För att få fram ett utökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder så deltar Region Uppsala i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU).

Sju regioner och ett kommunkluster deltar och syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser på områdena. Uppsala län har fått 5,9 miljoner kronor i stöd under projektperioden 2016-2019.

Region Uppsala är projektägare för Augmented Export som medfinansieras av aktörer inom Nätverket för Destinationsutveckling i Uppsala län och Tillväxtverket.

Film om hållbar produktutveckling i Uppsala län