Infrastruktur och hållbara transporter

Vi har en viktig roll i den samlade infrastrukturplaneringen i Östra Mellansverige. Det sker bland annat inom ramen för En bättre sits.

Ta del av dokument och handlingar kring våra olika planer och strategier inom ramen för infrastruktur.

Matierial som rör vår cykelstrategi hittar du på en egen sida: Cykelstrategi.

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg