Omvärldsdagen 2020

Den 8 oktober genomfördes den femte Omvärldsdagen och i år var det första gången konferensen genomfördes digitalt. Konferensen mixades med förinspelat material och livesänding. Här kan du ta del av hela Omvärldsdagen.

I programmet ges, inledningsvis en presentation av det kunskapsunderlag och den omvärldsspaning som Region Uppsala tagit fram i samband med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin för länet.  

Kunskapsunderlag 

Här finns allt kunskapsunderlag som helhet för utskrift

PPT-bilder för utskrift från Omvärldsdagen

Programupplägg Omvärldsdagen 2020

Inledning

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande, inleder tillsammans med Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala

Kunskapsunderlag och omvärldsspaning

Caroline Strömbäck, strategi- och planeringschef, ger en inledning och presentation av kunskapsunderlaget. Denna punkt varvas med inslag och nedslag från länet. 

Föredrag

Att förstå det annorlunda USA
Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet 

Föredrag

Om våra ekonomiska förutsättningar 
Emma Lennartsson, statssekreterare åt finansministern
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Paneldialog

Leds av Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala

Paneldeltagare

Andreas Scheutz, forsknings-,innovations- och näringslivsdirektör Region Uppsala
Mikael Köhler, hälso och sjukvårddirektör Region Uppsala
Ingela Hagström, utvecklingsdirektör, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun
Randi Graungaard, kommundirektör Tierps kommun

Avlutning och summering 

Emilie Orring och Johan von Knorring

Om Omvärldsdagen

Omvärldsdagen anordnas av Region Uppsala. Det är starten på planeringsarbetet inför 2022 och är tänkt att ge kunskapspåfyllnad och inspiration för planeringen framåt. De som deltar på Omvärldsdagen är Regionstyrelsen, Kommunstyrelser, koncernledning i Region Uppsala och ledningsgrupper i länets kommuner samt deltagare i Uppsala läns samverkansstrukturer.

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef