Omvärldsdagen

Den 8 september genomfördes länets sjätte Omvärldsdag då vi samlar länets högsta ledning i kommunerna och Region Uppsala. Dagen fungerar som en gemensam uppstart för planeringsprocesserna och är en integrerad del i årsprocessen för den regionala utvecklingsstrategin. Omvärldsdagen genomfördes i år digitalt.

Program för Omvärldsdagen 2021

Digital konferens den 8 september mellan klockan 9.00-12.00.

  • Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande och Johan von Knorring regiondirektör hälsar alla välkomna. Därefter lämnar de över till dagens konferencier Caroline Strömbäck, enhetschef strategi och utveckling och Henrik Andreasson, processledare strategi och utveckling.
  • Några myndigheter ger inspel kring vad som är på gång utifrån deras perspektiv och hur det kan påverka oss i länet.
  • Kortfilm Elements - en community för unga hiphop-akter i Uppsala.
  • Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker med goda kunskaper inom organisationsutveckling. Han pratar om samhällsförändring, ledarskap och möjligheterna med digitalisering “på riktigt”.
  • Anna Frankzén Starrin, kulturantropolog, trendspanare, omvärldsanalytiker och expert på digitalisering och automatisering. Hennes föredrag handlar om identifierade framgångsfaktorer för innovation för hållbar utveckling.
  • Reflektioner och kommentarer från Annika Eklund, kulturdirektör Region Uppsala, Anna Bittner, HR- direktör Uppsala kommun, Åsa Himmelsköld, programansvarig Effektiv och nära vård, Region Uppsala, Emma Burstedt, kommundirektör Heby kommun, samt Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.
  • Avslutning - Emilie Orring och Johan von Knorring

Under dagen ges underlag, inspiration och möjlighet till dialog kring omvärldsfaktorer, trender och prioriterade områden för länets utveckling som har bäring på organisationers planering inför plan- och budgetarbetet samt på samverkan för genomförandet av RUS.

Kunskapsunderlag 

På sidan Statistik och analyser hittar du nuläges- och omvärldsanalys för Uppsala län och andra kunskapsunderlag och rapporter kring regional hållbar utveckling. 

Om Omvärldsdagen

Omvärldsdagen anordnas av Region Uppsala. Det är starten på planeringsarbetet inför 2022 och är tänkt att ge kunskapspåfyllnad och inspiration för planeringen framåt. De som deltar på Omvärldsdagen är Regionstyrelsen, Kommunstyrelser, koncernledning i Region Uppsala och ledningsgrupper i länets kommuner samt deltagare i Uppsala läns samverkansstrukturer.

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef