Omvärldsdagen 2022

Den 13 oktober kommer länets omvärldsdag genomföras. Dagen fungerar som en gemensam uppstart för planeringsprocesserna och är en del i årsprocessen för den regionala utvecklingsstrategin.

Datum: 13 oktober.
Plats: Studenternas i Uppsala.
Programtid:  9.00 - 16.30.

Program för omvärldsdagen 2022

Inledning

Johan von Knorring, regiondirektör och Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande hälsar välkomna, inleder och avslutar dagen.

En inflygning till dagens program från Region Uppsalas omvärldsanalys.

Pär Westring utredare, Regional utveckling, Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar kontinuerligt med att ta fram en omvärldsanalys som redovisar ett urval av övergripande omvärlds - och förändrings krafter som påverkar Uppsala län på olika sätt. Pär inleder och startar upp dagens program med en kort exposé från en alldeles färsk omvärldsanalys.

Bilden av Sverige

Cecilia Andrae, Senior rådgivare Sverigebildsanalys, svenska institutet.

Cecilia presenterar bilden av Sverige. Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023 har SI tagit fram en rapport som har undersökt bilden av Sverige i samtliga EU-länder. Cecilia kommer att presentera delar ur rapporten och hur Sverige uppfattades hantera Coronapandemin samt vad är vi i Sverige särskilt bra på enligt Européerna.

Uppsala som internationell lyskraft och kunskapsintensivt nav

Andreas Larsson, VD STUNS och Emma Ytterström, Verksamhetsutvecklare STUNS.

Andreas och Emma ger oss bilden av hur Uppsala län står sig i nationell konkurrens och visar de styrkor vi har och vår potential. STUNS - Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Utmaningar och möjligheter för välfärden.

Annika Wallenskog, Chefsekonom SKR.

Hur ser nuläget ut för regioner och kommuner och vad väntar oss framöver? Annika ger oss en beskrivning av utmaningar inom välfärden, de möjligheter som finns och vad SKR kan göra för att underlätta för regioner och kommuner.

Arbetsmarknadsläget från global till regional nivå

Mattias Elm och Björn Elmqvist, arbetsmarknadsanalytiker, Werket.

Mattias och Björn är arbetsmarknadsexperter och pratar om hur arbetsmarknaden utvecklas i ett globalt perspektiv och vilka makrotrender som driver utvecklingen. Samt hur förutsättningarna för arbetsmarknaden i Sverige och på regional nivå utvecklats för olika grupper av arbetslösa. Vad ligger bakom den ökade långtidsarbetslösheten? Hur ser utvecklingen ut? Var finns det positiva att ta fasta på? 

Skruvarna dras åt

Annika Winsth, chefsekonom Nordea.

Svensk ekonomi står med en helt ny spelplan, med väsentligt annorlunda förutsättningar. Lyssna till Nordeas chefekonom Annika Winsth vad det betyder för hushåll, företag och kommuner.

Kommuner och regionens budgetutmaningar påverkar välfärden

Eva Olin, ekonomidirektör. Region Uppsala och Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, Knivsta kommun.

Regionen och kommunerna har tuffa budgetutmaningar framöver som innebär ökade kostnader. Vad innebär det för vår välfärd och organisation. Vad behöver och kan vi göra för att rusta oss? Eva presenterar det ekonomiska läget inom Region Uppsala och Dan-Erik ger oss bilden från en av länets kommuner, Knivsta kommun

Paneldiskussion - Samtal och reflektioner på dagens föredrag

Jimmy Algotsson, chef för utvärdering på Arbetsförmedlingen
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Andreas Larsson, vd, STUNS
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Jin Moen, gruppchef Uppsala universitet, samverkan
Tomas Stavbom, regionchef Handelskammaren
Lisa Sannervik, lokalpolis Gottsunda, Knivsta
Anders Härdevik, skolutvecklare, författare och debattör
Åsa Julin, moderator. Åsa har flera års erfarenhet som moderator. Hon har under många år arbetat som programledare på TV4 nyheter och programledare/redaktör på TV4 ekonominyheter. Hon har även jobbat på ekonomiekot på Sveriges Radio och A-ekonomi på Sveriges Television.
Karin Grönberg, grafisk facilitering.
Visualiserar samtalet under dagen. Gör en mötesanteckning i bild som efter dagens slut skickas ut till alla deltagare. 

Under dagen ges underlag, inspiration och möjlighet till dialog kring omvärldsfaktorer, trender och prioriterade områden för länets utveckling som har bäring på organisationers planering inför plan- och budgetarbetet samt på samverkan för genomförandet av RUS

Om omvärldsdagen

Omvärldsdagen anordnas av Region Uppsala. Det är starten på planeringsarbetet inför 2023 och är tänkt att ge kunskapspåfyllnad och inspiration för planeringen framåt. De som deltar på omvärldsdagen är Regionstyrelsen, Kommunstyrelser, koncernledning i Region Uppsala, ledningsgrupper i länets kommuner samt representanter från medborgarnära myndigheter.

Kontakt

Martina Melander

Processledare