React-EU Digital kompetens – utbildning för att möta upp behovet av ökad digital kompetens

I ESF-projektet React-EU Digital kompetens samverkar Region Uppsala med flera kommuner. Syftet är att möta behovet av ökad digital kompetens som uppstått till följd av pandemin.

Mål för projektet  

React-EU Digital kompetens erbjuder deltagare relevant digital kompetensutveckling för att bättre möta arbetsgivarens behov.

Projektets mål:  

  • Ökade digitala färdigheter.
  • Ökad kompetens att använda digitala verktyg och/eller tjänster. 
  • Ökad förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället.
  • Ökad nyfikenhet på digital verksamhetsutveckling. 

Bakgrunden till projektet  

React-EU Digital kompetens handlar om att inom ramen för projektet erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att öka den digitala kompetensen för medarbetare.

Projektidén bygger på tre utgångspunkter: 

  • Behovet av en ökad digital kompetens har uppstått till följd av konsekvenserna av pandemin.
  • Projektets insatser ska möta målgruppens behov utifrån tre nivåer; bas, medel och hög. 
  • Insatserna utgår från verkliga behov med kopplingar till pandemin som har identifierats av projektets samverkanspartners. Insatserna ska leda till att de anställda har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. 

Målgrupp 

  • Region Uppsala: Regionkontoret, Kultur och bildning och Trafik och samhälle.
  • Kommuner: Anställda på exempelvis Arbetsmarknadsförvaltningen, Barn– och utbildningsförvaltningen och kommunledningen. Läs under Fakta om projektet, vilka kommuner i länet som deltar.

Fakta om projektet EU_flagga_EurSocfond_242x242.png

Region Uppsala är projektägare. De fem kommuner som deltar är Enköping, Heby, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Projektet finansieras till 100 procent av Europeiska socialfonden och pågår mellan 2 maj 2022 och 30 april 2023. I kompetensutvecklingsinsatserna beräknas cirka 1000 medarbetare delta. 

Kontakta projektledaren

018-617 45 14

Ulla Frisk

Projektledare React-EU Digital Kompetens