Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

På den här sidan finns Uppsala läns utbildnings- och arbetsmarknadsprognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar.

Slutåret för prognosen är 2035. Den regionala prognosen utgår från nationella Trender och Prognoser 2020.

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

Ta del av regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. 

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning