Uppsala län - ett effektsmart samverkanslän

Sedan våren 2019 har Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun systematiserat sin samverkan gällande kapacitetsbrister i elsystemen i Uppsala län tillsammans med länets kommuner, som senare gått under benämningen #uppsalaeffekten.

Här samlas de rapporter som arbetats fram under den senaste tiden i ämnet från Region Uppsalas sida i högerspalten. Hittills har en rapport om samarbetet tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och en rapport som behandlar Kraftförsörjningen i Östra Mellansverige. De åtgärder och det arbete som sker inom samarbetet svarar också på de slutsatser som presenteras i rapporten om kraftförsörjning inom Östra Mellansverige. Sidan och kommunikationsplattform kring samarbetet är under uppbyggnad.

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef

Hitta på sidan