Uppsalaregionen deltar på Business Arena Stockholm 21–22 september

Business Arena Stockholm är Nordens största mötesplats/mässa för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Mötesplatsen är en ypperlig chans för kommunerna i Uppsala län att under seriösa former skapa meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor samt dela kunskap och visioner om hur vi bygger framtidens samhälle och städer.

Ladda ned broschyren Uppsalaregionen

Information från kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar.

 

Uppsalaregionen, Uppsala län, består av åtta kommuner och alla har olika förutsättningar och egenskaper, men med den gemensamma ambitionen att växa och utvecklas. Uppsalaregionen har Sveriges största befolkningstillväxt och allt fler människor väljer att bo, verka och leva här. Under två dagar kommer länets alla kommuner samlas gemensamt för att marknadsföra och presentera relevanta samhällsprojekt i länet med syfte att attrahera samhällsbyggare som bygger våra framtida samhällen.

Organisationen Region Uppsala är regionalt utvecklingsansvarig enligt lag och arbetar för att hela länet ska vara en attraktiv region för företag, invånare och besökare. Den enorma befolkningstillväxten ställer höga krav på att regionen fortsätter att utvecklas och därför koordinerar Region Uppsala ett gemensamt deltagande för alla länets kommuner på Business Arena Stockholm i syfte att säkerställa att vi bygger framtidens hållbara samhällen där alla får plats.

Tillsammans vill vi göra Uppsalaregionen ännu bättre. Målet är att erbjuda ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft.

Uppsala kommun stadsutvecklingsprojekt

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv