Vägled – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

ESF-projektet #vägled är ett samverkansprojekt mellan flera regioner. Syftet är att skapa hållbara former för vägledning för studie- och yrkesval.

Om projektet #vägled

Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. Likaså bör glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöva minska.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Målgruppen för projektet är primärt skolhuvudmän, skolledare, skolförvaltning, arbetsgivare och branschorganisationer. Samverkan kommer att ske med Skolverket och Arbetsförmedlingen samt andra berörd myndigheter. 

Kontakt

Lennart Svanström

Projektledare regional utveckling