Vägled – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

ESF-projektet #vägled är ett samverkansprojekt mellan flera regioner. Syftet är att skapa hållbara former för vägledning för studie- och yrkesval.

Om projektet #vägled

Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. Likaså bör glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöva minska.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Målgruppen för projektet är primärt skolhuvudmän, skolledare, skolförvaltning, arbetsgivare och branschorganisationer. Samverkan kommer att ske med Skolverket och Arbetsförmedlingen samt andra berörd myndigheter.

Slutkonferens #vägled - med fokus på erfarenheter och framtidsvision

Om du jobbar med frågor kopplat till vägledning och kompetensförsörjning inom utbildning och/eller arbetsmarknad är det här en dag för dig. Inspireras, nätverka och diskutera med kollegor - på plats på Uppsala Konsert & Kongress eller digitalt.

Under konferensen kommer vi sammanfatta resultat, insikter och visioner från projekttiden och diskutera hur vi kan implementera de metoder och nätverk som vi arbetat fram i projektet. Vi kommer dessutom få lyssna till inspirerande talare och få ta del av erfarenheter från våra två pilotprojekt i Norrköping och Eskilstuna.

 

Mer information, program och anmälan.

Anmäl dig här

Mötesplats - framtidens vägledning, digital lärkonferens 7 september 2021

Tema: Vem ansvarar för vägledning – hur kan samverkan och samarbete stärka vägledningen?

Mötesplats – framtidens vägledning handlar denna gång om styrkan av att ha fungerande och konstruktiv samverkan mellan olika aktörer kring vägledning för unga och vuxna. Vi vill visa på arenor där utbildning och arbetsliv möts på riktigt och skapar förutsättningar att göra bra val på resan mot arbetslivet.

Talare vid seminariet var Björn Norden, Competence, Ulrika Sultan och  Lasse Alfredsson, Linköpings universitet samt Joakim Windahl, Volvo Powertrain i Köping. De ger här sin bild av samverkan på fyra olika nivåer, från strukturell till operativ nivå.

 

Mötesplats - framtidens vägledning 9 mars 2021

Tema: Vägledning i migration 

Presentationer från webbinariet

Presentationerna är endast till för nedladdning.

Att erbjuda vägledning som är jämlik är en utmaning och kräver kunskap, kreativitet och ett öppet förhållningssätt. Denna dag hade fokus på vägledning av elever i socioekonomiskt utmanande områden där många är utrikesfödda och nyanlända. Vad krävs för att nå studie- och arbetssökande med annan skolbakgrund än den svenska, hur når vi ut med kunskap om skolsystemet och arbetsmarknaden? Hur når vi dessa elevers föräldrar?

Ingvar Nilsson  Eskil Wadensjö  Cecilia Brunosson  

Carina Gillisson  Mikaela Zelmerlööw  Joel Granström

Kontakt

Lennart Svanström