Vägled- Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

ESF-projektet #vägled är ett samverkansprojekt mellan flera regioner. Syftet är att skapa hållbara former för vägledning för studie- och yrkesval.

Om projektet #vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. Likaså bör glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöva minska.

ESF projektet #vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige, är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Målgruppen för projektet är primärt skolhuvudmän, skolledare, skolförvaltning, arbetsgivare och branschorganisationer. Samverkan kommer att ske med Skolverket och Arbetsförmedlingen samt andra berörd myndigheter.

Andra webbplatser #vägled

#vägled Region Västmanland

#vägled Region Örebro län

Kontakt

Ulrika Molén

Projektledare vägled