Vägled – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

ESF-projektet #vägled är ett samverkansprojekt mellan flera regioner. Syftet är att skapa hållbara former för vägledning för studie- och yrkesval.

Om projektet #vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal likväl som regional nivå. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. Likaså bör glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöva minska.

ESF projektet #vägled - Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige, är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun. Region Uppsala är huvudprojektägare.

Målgruppen för projektet är primärt skolhuvudmän, skolledare, skolförvaltning, arbetsgivare och branschorganisationer. Samverkan kommer att ske med Skolverket och Arbetsförmedlingen samt andra berörd myndigheter.

Kommande event

9 mars klockan 10-16 - Vägledning i migration

Att erbjuda vägledning som är jämlik är en utmaning och kräver kunskap, kreativitet och ett öppet förhållningssätt. Denna dag har fokus på vägledning av elever i socioekonomiskt utmanande områden där många är utrikesfödda och nyanlända. Vad krävs för att nå studie- och arbetssökande med annan skolbakgrund än den svenska, hur når vi ut med kunskap om skolsystemet och arbetsmarknaden? Hur når vi dessa elevers föräldrar?

Du deltar digitalt och dagen är kostnadsfri.

Ur programmet

  • Att välja rätt i skolan en lönsam affär. Ingvar Nilsson.
  • Gymnasieutbildning det viktigaste för ensamkommande. Eskil Wadensjö.
  • Presentation och lägesrapport från #Vägleds piloter. Cecilia Brunosson, Norrköpings kommun och Carina Gillisson, Eskilstuna kommun.
  • Nyanlända och yrken i Sverige. Mottagningsenheten Norrköpings kommun.
  • Lärdomar kring snabbare spår till utbildning, jobb och integration. Portalen Norrköping.
  • Uppdatering från Skolverket. Mikaela Zelmerlööw.
  • Inspiration före information i vägledningsarbetet. Joel Granström.

Ingvar Nilsson  Eskil Wadensjö  Cecilia Brunosson  

Carina Gillisson  Mikaela Zelmerlööw  Joel Granström

Mer information, program och anmälan.

Anmäl dig här

Kontakt

Ulrika Molén

Projektledare vägled