Utbildning: behovsanpassad vägledning

Kunskap om bemötande är grundläggande för att kunna ge relevant studie- och yrkesvägledning till individer som har behov av särskilt stöd eller är nya i Sverige.

Projekt #vägledKompetens kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att öka förståelsen för vilka behov dessa individer har och vad som krävs för att de ska hitta en väg in till arbetsmarknaden. Genom att stärka vägledarnas kompetens inom detta område kan vi bidra till att alla som har behov av studie- och yrkesvägledning får samma förutsättningar att göra väl underbyggda val.