Utbildning: breddat ansvar – styrning och hela skolan

I #vägledKompetens arbetar vi med kompetenshöjande insatser kopplat till ett bredare samhällsansvar och en vägledning som sker i samverkan mellan skolan, näringslivet och andra främjande organisationer.

Dagens utmaningar på arbetsmarknaden kräver att fler yrkesgrupper tar ansvar för vägledningen. Alla som på något sätt fungerar som boll­plank till andra när det kommer till val av studier eller arbete behöver få mer kunskap både om arbetsmarknaden och betydelsen av väg­ledning för den enskilde individen.