Utbildning: breddat ansvar för vägledning

Vi anordnar kompetensutveckling som ger ökad kunskap om breddat ansvar för vägledningsfrågan både för personer i ledandande befattningar och även för all personal i inom verksamheten. Insatserna ger dig fördjupad kunskap, förståelse kring samt verktyg i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Kompetensutvecklingen är uppdelad på två tematiska områden:

 1. Ledarskapsutbildning för kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning
 2. Hela skolans ansvar.

Respektive tematiskt område består av en utbildning som utgörs av flera delar. För att få helheten av en utbildning ska du delta på samtliga delar som tillhör respektive utbildning.
Varje del ges vid flera valbara tillfällen.

Hela skolans ansvar

Kompetensutveckling för dig som vill öka din kunskap om studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner och det egna engagemanget i verksamheten på hemmaplan ges goda förutsättningar att konkretisera vad de nationella målen innebär för den egna verksamheten för att kunna säkerställa att individernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses.

Målgrupp: rektorer, förstelärare, mentorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen ger dig ökad kunskap och fördjupad förståelse kring arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Du får med dig metoder och arbetssätt för att kunna arbeta vidare med att upprätta eller underhålla en plan för studie- och yrkesvägledning i verksamheten och skapa en gemensam målbild. Detta utgör en grund för vidare arbete kring hur vägledning kan genomsyra hela verksamheten.

Innehåll:

 • Vad är studie- och yrkesvägledning – hur ska vi förstå området och hela skolans ansvar?
 • Min roll i elevernas studie- och yrkesvägledning.
 • Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.
 • Skolans gemensamma arbete med studie- och yrkesvägledning.
 • SYV-plan.

Målgrupp: rektorer, förstelärare, mentorer, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare.

Observera att utbildningen består av fyra delar, välj ett tillfälle under varje del vid anmälan.

Del 1

 • Tillfälle 1: 12 januari klockan 08.30–11.30, digitalt.
 • Tillfälle 2: 17 januari klockan 13–16.00, digitalt.

Del 2

 • Tillfälle 1: 24 januari klockan 08.30–11, digitalt.

 • Tillfälle 2: 26 januari klockan 14–16.30, digitalt.

Del 3

 • Tillfälle 1: 7 mars klockan 08.30–11, digitalt.

 • Tillfälle 2: 9 mars klockan 14–16.30, digitalt.

Del 4

 • Tillfälle 1: 14 mars klockan 08.30–11, digitalt.

 • Tillfälle 2: 16 mars klockan 14–16.30, digitalt.

Ledarskapsutbildning för kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning

En ledarskapsutbildning för dig som vill leda och utveckla studie- och yrkesvägledning inom ditt verksamhetsområde. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner och det egna engagemanget i verksamheten på hemmaplan ges goda förutsättningar att flytta fram positionerna och skapa en målbild för studie- och yrkesvägledning i verksamheten.

Målgrupp: rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, förtroendevalda, utbildningsledare och tjänstepersoner på förvaltning.

Utbildningen ger dig fördjupad förståelse för att kunna stärka och leda den vida vägledningen i din verksamhet. Du ges verktyg för att kunna genomföra en kartläggning och skapa en plan över hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas utifrån ett breddat ansvar och utifrån elevernas behov. Detta utgör en grund för vidare arbete kring hur vägledning kan genomsyra hela verksamheten.

Innehåll:

 • Vad är studie- och yrkesvägledning – hur ska vi förstå området?
 • Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning.
 • Studie- och yrkesvägledning i det systematiska kvalitetsarbetet. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?