Mötesplats: branschvalidering, en av nycklarna till en effektiv kompetensförsörjning

Startdatum 2023-02-08
Slutdatum 2023-02-08
Tid 13:00 - 16:00
Plats Digital föreläsning
Anmäl dig

Projektet #vägledKompetens bjuder in till en digital mötesplats där du som deltagare får möjlighet att öka dina kunskaper kring ämnet validering och om branschvalidering.

Under eftermiddagen kommer du även att få ta del av en rad olika exempel om hur det faktiskt går till i praktiken. Branschrepresentanter kommer delta och presentera under eftermiddagen.

Deltagande branschrepresentanter är:

  • Validering och branschvalidering.
  • Svensk industrivalidering.
  • Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation).
  • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).
  • Kravmärkt yrkesroll.
  • Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY).

Anmälan och program

Hitta på sidan