Mötesplats: samverkan mellan VUX/SFI – arbetsliv

Startdatum 2023-01-19
Slutdatum 2023-02-06
Plats Digital föresläsning
Anmäl dig

Projekt #vägledKompetens bjuder in till en digital mötesplats i två delar om samverkan mellan vuxenutbildning och näringsliv.

Vuxenutbildning (VUX) och svenska för invandrare (SFI) behöver utvecklas för att vara mer relevant, träffsäkert och förbereda individen för arbetslivet. SFI-läraren är den person som nyanlända träffar överlägset mest och har därför en stor roll och potential, inte bara i språkinlärning.

Delta på mötesplatserna och lyssna på Tomas Stens som har arbetat i ledande positioner med utvecklings- och förändringsarbete inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Del 1: 19 januari klockan 14–16

Tomas Stens inleder med en inspirationsföreläsning med exempel från en kommuns förändringsresa samt identifierar framgångsfaktorer i detta arbete. Du som deltagare kommer att ges tillfälle att tillsammans med andra kursdeltagare resonera kring frågeställningar som leder arbetet i hemkommunen framåt.

Del 2: 6 februari klockan 14–16

Tomas Stens håller i en workshop och fokus kommer att ligga på diskussion kring framgångsfaktorer, erfarenhetsutbyte samt om vägar framåt i era egna kommuner och verksamheter, mellan förvaltningar och tillsammans med näringslivet

Anmälan och program