Vägledkompetens: en omvärld i förändring påverkar oss alla

Region Östergötland och projektet #vägledKompetens bjuder in till en konferens om framtidens utbildnings- och kompetensbehov den 23 november i Linköping.

Under förmiddagen kommer det diskuteras hur unga väljer utbildning och arbete samt hur behovet på arbetsmarknaden ser ut. Samtalen kretsar kring dimensionering av utbildningar, attraktivitet, livslångt lärande och om matchningen på arbetsmarknaden. Även möjligheter kring kompetensutveckling genom hela livet och att finnas i arbetslivet utifrån egen förmåga kommer att diskuteras.

På eftermiddagen kommer företaget InKultura gästa konferensen och ge en samhällsspaning om jämställdhet, mångfald, kulturella skillnader som påverkat och kommer att påverka oss. Även företrädare från polisen, försvarsmakten och ambulanssjukvården gästar och berättar om framtida behov, kompetenser och utbildnings- och karriärvägar.

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt och du måste föranmäla dig. Sista anmälningsdag är onsdag den 16 november.

Anmälan till Att vägleda mot yrken – mångas ansvar (powerinit.com)

 

Hitta på sidan