Utbildning: kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning

Utbildningen kunskap om arbetsmarknaden ger dig övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Den ska också inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Genom att ta del av hela utbildningspaketet kommer du få en bred och djup förståelse för hur missmatchen på arbetsmarknaden påverkar såväl samhälle som individ. Du får också med dig nya sätt att tänka och agera för att bidra till att unga kan göra genomtänka studie- och yrkesval men även främja framväxten av en hållbar arbetsmarknad. 

Utbildningen består av fem block och du kan välja vilket/vilka block som du vill delta i. Vi ser förstås gärna att du deltar i hela utbildningen. Utbildningarna finns eller kommer under december-februari bli tillgängliga på utbildningsplattformen Evikomp.

För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal