Utbildning: kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning

Utbildningen kunskap om arbetsmarknaden ger dig övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Den ska också inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Genom att ta del av hela utbildningspaketet kommer du få en bred och djup förståelse för hur missmatchen på arbetsmarknaden påverkar såväl samhälle som individ. Du får också med dig nya sätt att tänka och agera för att bidra till att unga kan göra genomtänka studie- och yrkesval men även främja framväxten av en hållbar arbetsmarknad.  

Utbildningen består av fem block och du kan välja vilket/vilka block som du vill delta i. Vi ser förstås gärna att du deltar i hela utbildningen.

 • Block 1 – framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar.
 • Block 2 – besöksnäringen: kunskap och insikter.
 • Block 3 – vård- och omsorgsbranschen: kunskap och insikter.
 • Block 4 – industrin: kunskap och insikter.
 • Block 5 – logistik- och transportbranschen: kunskap och insikter.

Block 1: framtidens arbetmarknad och dess utmaningar

När du genomfört block 1 har du fått en bredare och djupare förståelse för hur förändringen och missmatchen på arbetsmarknaden påverkar såväl samhälle som individ, samt vad som är kraven på framtidens arbetstagare. Du får med dig nya sätt att tänka och agera för att bidra till en hållbar arbetsmarknad. Vi varvar inspirationsföreläsningar med workshops och testar olika verktyg som du kommer ha nytta av i ditt arbete. Block 1 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innhåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras, och ska inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning. Vi skapar en röd tråd från då- till nutid och siar om framtiden utifrån morgondagens och nutidens kunskap. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Innehåll del 2

I del 2 fördjupar vi oss i varför matchningen inte fungerar idag och hur vi kan arbeta med valkompetens för att förbättra matchningen. Vi kommer även att testa, reflektera och upptäcka nya tankesätt för att bredda vår egen kunskap och förståelse. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Utbildningstillfällen, block 1

Länkar till anmälan till de olika blocken och tillfällena läggs upp efter hand.

Block 2: besöksnäringen – kunskap och insikter

När du har genomfört block 2 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om besöksnäringen; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter kommer bjudas in och du får med dig verktyg och kontakter för att främja framtida samarbeten och/eller aktiviteter. Block 2 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innehåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur besöksnäringen ser ut och förändras samt branschens kompetensbehov nu och i framtiden. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka 3,5 timmar.

Innehåll del 2

I Del 2 bjuds branschrepresentanter in för att ge dig möjlighet att få en närmare inblick i branschen. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Utbildningstillfällen, block 2

Länkar till anmälan till de olika blocken och tillfällena läggs upp efter hand.

 • Utbildningstillfälle 1
  • Del 1: 26 augusti 13–16.30.
  • Del 2: 1 september 13–16.30 .
 • Utbildningstillfälle 2
  • Del 1: 19 september 13–16.30.
  • Del 2: 27 september 08.30–12.

Block 3: vård- och omsorgsbranschen – kunskap och insikter

När du har genomfört block 3 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om vård- och omsorgsbranschen; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter kommer bjudas in och du får med dig verktyg och kontakter för att främja framtida samarbeten och/eller aktiviteter. Block 3 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innehåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur vård- och omsorgsbranschen ser ut och förändras samt branschens kompetensbehov nu och i framtiden. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Innehåll del 2

I del 2 bjuds branschrepresentanter in för att ge dig möjlighet att få en närmare inblick i branschen. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Utbildningstillfällen, block 3

Länkar till anmälan till de olika blocken och tillfällena läggs upp efter hand.

 • Utbildningstillfälle 1
  • Del 1: 6 september 13–16.30.
  • Del 2: 13 september 13–16.30. 
 • Utbildningstillfälle 2
  • Del 1: 19 oktober 08.30–12.
  • Del 2: 27 oktober 08.30–12.

Block 4: industrin – kunskap och insikter

När du har genomfört block 4 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om industrin; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter kommer bjudas in och du får med dig verktyg och kontakter för att främja framtida samarbeten och/eller aktiviteter. Block 4 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innehåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur industrin ser ut och förändras samt branschens kompetensbehov nu och i framtiden. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka 3,5 timmar.

Innehåll del 2

I Del 2 bjuds branschrepresentanter in för att ge dig möjlighet att få en närmare inblick i branschen. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka 3,5 timmar.

Utbildningstillfällen, block 4

Länkar till anmälan till de olika blocken och tillfällena läggs upp efter hand.

 • Utbildningstillfälle 1
  • Del 1: 6 oktober 13–16.30.
  • Del 2: 13 oktober 13–16.30
 • Utbildningstillfälle 2
  • Del 1: 8 november 08.30–12.
  • Del 2: 16 november 08.30–12.

Block 5: logistik- och transportbranschen – kunskap och insikter

När du har genomfört block 5 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om logistik- och transportbranschen; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter kommer bjudas in och du får med dig verktyg och kontakter för att främja framtida samarbeten och/eller aktiviteter. Block 5 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innehåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur logistik- och transportbranschen ser ut och förändras samt branschens kompetensbehov nu och i framtiden. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka 3,5 timmar.

Innehåll del 2

I Del 2 bjuds branschrepresentanter in för att ge dig möjlighet att få en närmare inblick i branschen. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka 3,5 timmar.

Utbildningstillfällen, block 5

Länkar till anmälan till de olika blocken och tillfällena läggs upp efter hand.

 • Utbildningstillfälle 1
  • Del 1: 23 november 13–16.30.
  • Del 2: 30 november 13–16.30.
 • Utbildningstillfälle 2
  • Del 1: 6 december 08.30–12.
  • Del 2: 14 december 08.30–12.