Block 1 – framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar

Utbildningen kunskap om arbetsmarknaden ger dig övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Den ska också inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

När du genomfört block 1 har du fått en bredare och djupare förståelse för hur förändringen och missmatchen på arbetsmarknaden påverkar såväl samhälle som individ, samt vad som är kraven på framtidens arbetstagare. Du får med dig nya sätt att tänka och agera för att bidra till en hållbar arbetsmarknad. Vi varvar inspirationsföreläsningar med workshops och testar olika verktyg som du kommer ha nytta av i ditt arbete. Block 1 är uppdelat på två tillfällen, del 1 och del 2 samt en hemuppgift.

Innhåll del 1

Del 1 innehåller övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras, och ska inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning. Vi skapar en röd tråd från då- till nutid och siar om framtiden utifrån morgondagens och nutidens kunskap. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Innehåll del 2

I del 2 fördjupar vi oss i varför matchningen inte fungerar idag och hur vi kan arbeta med valkompetens för att förbättra matchningen. Vi kommer även att testa, reflektera och upptäcka nya tankesätt för att bredda vår egen kunskap och förståelse. Utbildningen hålls digitalt och tar cirka tre och en halv timme.

Utbildningstillfällen, block 1

Utbildningstillfälle 4

  • Del 1: 8 november 13–16.30. 
  • Del 2: 16 november 13–16.30.

Anmäl dig till block 1, tillfälle 4 (powernit.com)