Block 1 – framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar

Utbildningen kunskap om arbetsmarknaden ger dig övergripande kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och förändras. Den ska också inspirera till att se nyttan i en ännu mer omvärldsförankrad vägledning för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

När du genomfört block 1 har du fått en bredare och djupare förståelse för hur förändringen och missmatchen på arbetsmarknaden påverkar såväl samhälle som individ, samt vad som är kraven på framtidens arbetstagare. Du får med dig nya sätt att tänka och agera för att bidra till en hållbar arbetsmarknad.

Utbildningen erbjuds i ett inspelat digitalt format på vår utbildningsportal Evikomp, på det sättet kan du ta del av den när det passar dig. 

För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal