Block 3 – vård- och omsorgsbranschen

Utbildningen fokuserar på hur vård- och omsorgsbranschen ser ut idag och vilka kompetensbehov den står inför, nu och framåt.

När du har genomfört block 3 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om vård- och omsorgsbranschen; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter berättar mer om branschen ur deras perspektiv.

Utbildningen erbjuds i ett inspelat digitalt format på vår utbildningsportal Evikomp, på det sättet kan du ta del av den när det passar dig. Block 3 kommer att finnas tillgängligt från januari 2023. Till dess kan du ta del av bland annat Block 1 - Framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar, samt andra av våra utbildningar och mötesplatser.

För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal