Block 4 – industrin, kunskap och insikter

Utbildningen fokuserar på hur industrin ser ut idag och vilka kompetensbehov den står inför, nu och framåt.

När du har genomfört block 4 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om industrin; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter. Branschrepresentanter berättar mer om branschen ur deras perspektiv.

Utbildningen erbjuds i ett inspelat digitalt format på vår utbildningsportal Evikomp, på det sättet kan du ta del av den när det passar dig. Block 4 kommer att finnas tillgängligt från februari 2023. Till dess kan du ta del av bland annat Block 1 - Framtidens arbetsmarknad och dess utmaningar, samt andra av våra utbildningar och mötesplatser.

För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal