Block 5 – logistik- och transportbranschen, kunskap och insikter

Utbildningen fokuserar på hur transport-, lager- och logistikbranschen ser ut idag och vilka kompetensbehov den står inför nu och framåt.

De större trenderna inom branschen presenteras och exempel ges på utveckling och innovationer som både påverkar branschen och framför allt de framtida jobben. I utbildningen kommer flera exempel att lyftas, bland annat från tåg- och järnvägsbranschen. 

När du har genomfört block 5 har du fått en ökad insikt och bredare kunskap om logistik- och transportbranschen; om dess utveckling, förändring av yrkesprofiler, utmaningar och möjligheter.

Utbildningen erbjuds i ett inspelat digitalt format på vår utbildningsportal Evikomp, på det sättet kan du ta del av den när det passar dig. 

För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal