Utbildning: behovsanpassad vägledning

Kompetensutveckling som ger ökad kunskap om vägledning för hur personer med funktionsnedsättningar och nyanlända ska hitta en väg in till arbetsmarknaden.

Kompetensutvecklingen är uppdelad på tre tematiska områden:

  1. Intellektuell (IF) och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och psykisk ohälsa.
  2. Vägledning för nyanlända.
  3. Det professionella samtalet.

Insatserna ska öka förståelsen för vilka behov målgrupperna har och vad som krävs för att hitta en väg in till arbetsmarknaden. Genom att stärka kompetensen inom området bidrar vi till att alla som har behov av handledning eller studie- och yrkesvägledning får samma förutsättningar att göra väl underbyggda val.