Utbildning: det professionella samtalet

Lär dig skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling hos individer med funktionsnedsättningar genom det professionella samtalet.

Målgrupp och innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina professionella samtalsmetoder i möten med personer med funktionsnedsättningar för att kunna stötta dem på bästa sätt.

Genom utbildningen ska du kunna känna dig mer bekväm i möten med individer med kognitiva och kommunikativa svårigheter och funktionsnedsättningar genom att utveckla och fylla på din “verktygslåda” av beprövade samtalsmetoder.

I utbildningen varvas forsknings- och erfarenhetsbaserade föreläsningar, workshopar och gemensam reflektion med övningar på egen hand. Föreläsningarna ger dig kunskap som är grundläggande för att förstå hur människor med sociala eller kommunikativa svårigheter fungerar. Workshopar, övningar och gemensam reflektion bjuder på utrymme för att utforska kunskapens konkreta funktion i vardagen.

Du får möjlighet att reflektera över dina egna värderingar för att kunskapen sedan ska kunna tillämpas i vardagen och även i stressiga situationer.

Anmäl dig till utbildningen det professionella samtalet

Utbildningarna är fristående och du kan välja fritt inom varje tematiskt område vilka utbildningar du vill gå. Valet gör du när du anmäler dig via anmälningslänken.

Anmälningslänk till tematiskt område 3 – Det professionella samtalet (powerinit.com).

Utbildning 1: kommunikativa och sociala svårigheter

  • 2 december, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Hur kan kommunikativa och sociala färdigheter påverkas av intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt av psykisk ohälsa? Vi diskuterar olika verktyg för att kunna bemöta kommunikativa och sociala svårigheter.

Utbildning 2: salutogent förhållningssätt, kasam och tydliggörande pedagogik

  • 8 december, klockan 8.30–9.30, digital föreläsning.

Vad innebär ett salutogent förhållningssätt och kasam (känsla av sammanhang) i möten med personer med kommunikativa och sociala svårigheter? Vi lyfter bakgrund och principer för tydliggörande pedagogik.

Utbildning 3: metoder för professionella samtal och tips för hur dessa kan genomföras

  • 9 december, klockan 8.30–12.00, digital föreläsning.

Vi diskuterar hur motiverande samtal (MI) och tydliggörande pedagogik kan användas för att skapa trygga samtalsrum och stärka relationer i möten med personer med kommunikativa och sociala svårigheter. Vidare pratar vi om hur vägledande samtal kan utformas så att det väcker och höjer individens egen motivation att delta i utbildningen eller i arbetsrelaterade insatser.

Utbildning 4: positiv psykologi och förhållningssätt

  • 15 december, klockan 8.30-10.45, digital föreläsning.

Perma – vi pratar om hur man konkret kan använda sig av positiv psykologi för att motivera andra även i svåra livssituationer.