Utbildning: IF, NPF och psykisk ohälsa

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och som vill lära dig mer om hur nedsättningarna kan påverka en persons möjligheter inom utbildning och arbetsmarknad.

Utbildningarna finns tillgängliga på utbildningsplattformen Evikomp.
För att logga in på Evikomp och läsa mer om hur den fungerar se vår sida Digital utbildningsportal.

Utbildning 1: vad är IF och NPF?

Genomgång av kognitiva, kommunikativa och exekutiva svårigheter och hur dessa kan uttrycka sig för personer med IF, NPF eller multidiagnoser och vad det innebär i utbildning och på arbets- eller praktikplatser.

Utbildning 2: bemötande av personer med IF och NPF

  • Genomgång av viktiga förhållningssätt samt konkreta metoder för vägledning och stöttning som är anpassade för personer med IF och NPF och deras livssituation.
  • Hur övergångar från skola till arbetsliv blir hanterbara, meningsfulla och begripliga med hjälp av en anpassad struktur, genomtänkt planering och tydliggörande pedagogik.
  • Du får även kunskap om hur fördomar om funktionsnedsättning kan påverka individers möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildning 3: fördjupning i IF och NPF – intryckskänslighet

Många personer med IF och NPF tar in fler intryck och upplever dessa starkare. Fokus på utbildningen ligger på vilken effekt en bullrig miljö och situationer med otydliga arbetsuppgifter kan ha på individen.

Utbildning 4: samhällsstöd för personer med IF och NPF

Genomgång av olika aktörer inom branschen, vilka målgrupper de har och hur de arbetar. Du får en inblick i hur dessa aktörer kan samverka i hållbara och strukturerade former.

Utbildning 5: att samskapa samhällsstöd för personer med IF och NPF

Presentation av beprövade verktyg som synliggör individers styrkor och möjligheter att vidareutveckla dem. Utbildningen lyfter även förutsättningar för ett individcentrerat samarbete mellan olika aktörer.

Utbildning 6: samhällsstöd för personer med IF och NPF – inspiration

Du får goda exempel ur branschen: aktörer som gör skillnad, ger inspiration och konkreta tips.

Utbildning 7: tydliggörande pedagogik

Genomgång hur tydliggörande pedagogik kan hjälpa till att motivera, underlätta övergångar och reda ut svåra situationer. Bland annat får du information om hur du utformar bildstöd. 

Utbildning 8: fördjupning – framtidens samhällsstöd för personer med IF och NPF

I utbildningens fördjupningsdel ligger fokus på aktörers roll och vilka för- och nackdelar det finns med olika arbetssätt för personer med IF eller NPF. Dessutom lyfter vi vikten av fysiska och organisatoriska anpassningar för att personer ska kunna lyckas på en arbetsplats.