And the king said... – filmvisning och fortbildning för pedagoger

Fördjupa din egen kunskap om kameran som medium och maktmedel! Inför vårens skolbiovisning av dokumentärfilmen And the king said, What a fantastic machine! erbjuds lärare möjlighet att se filmen och samtala med Mikael Kowalski, filmpedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio och huvudförfattare till filmens lärarhandledning.

Film och bilder har blivit ett vanligt sätt att kommunicera, och barn och ungas självklara språk. Utbudet och möjligheterna är enorma och behovet av kunskap och vägledning minst lika stort. Filmen And the king said, What a fantastic machine! handlar om människans relation till kameran, med nedslag i dess tvåhundraåriga historia. Filmens fokus är på hur kameran har använts, hur vi använder kameran idag och hur detta påverkar vårt beteende och i förlängningen hela samhället. Filmen är gjord med arkivmaterial, från bildmediets början till dagens innehåll från YouTube och sociala medier.

Tid och plats

Onsdag den 24 januari klockan 14.45–17.30. Biograf Royal, Dragarbrunnsgatan 44 i Uppsala.

Program

14.45-16.15 filmvisning

16.15-16.30 fika

16.30-17.30 samtal om filmen. Mikael Kowalski ger exempel på hur filmhandledningen kan användas för efterarbete i klassrummet.

Vem kan delta?

Fortbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla pedagoger i Uppsala län. Varmt välkommen!

Anmälan

Lärare i Uppsala kommun anmäler sig via Utbudsbokningen (Uppsala kommuns webbplats).

Är du lärare i annan kommun så anmäler du ditt deltagande via formulär (Webropol) senast den 9 januari.

Skolbiovisningar

Lärarvisningen erbjuds i samband med att dokumentärfilmen visas som skolbio under våren 2024 för årskurs 8 – gymnasiet.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga