Digital fortbildningsdag om flerspråkig språkutveckling – utifrån de yngsta barnen

Språknätet arrangerar en fortbildning via teams den 10 oktober 2023.

Vi kommer att få lyssna till Laleh Nayeb, legitimerad logoped som håller i föreläsningen "flerspråkig språkutveckling - utifrån de yngsta barnen". Laleh utgår bland annat från sin avhandling Lika men ändå olika: Språkscreening av enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5-3 år på BVC.

Vilka likheter och skillnader finns i flerspråkiga barns språkutveckling i jämförelse med enspråkiga barns? Och vad säger forskningen om ”myter” och fakta, riskfaktorer och fördelarna med att utveckla flera språk.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att ställa frågor direkt till Laleh, och det blir även diskussioner i grupp.

Tid och plats:

Torsdag 10 oktober, klockan 13.30-15.30 via Microsoft Teams.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek