Digital träff - Funkis i fokus: Skapa läslust för lättläst i biblioteksrummet

Lärtillfället är för dig som jobbar på folkbibliotek i länet. Välkommen till ett samtal om att arbeta med den lättlästa litteraturen för vuxna, på hyllor och i biblioteksrummet. Hur kan vi skapa läslust och hur kan vi underlätta för att det ska vara lätt att hitta det lättlästa?

Tid och plats

Tisdag 17 oktober klockan 13-14, digitalt via Teams. Du kan logga in i mötet från klockan 12.50.

Anmäl dig till Funkis i fokus senast 13 oktober. Du får länk till träffen senast dagen innan.

Till anmälan (formulär)

Innehåll

Frida Werner, bibliotekarie på Halmstads bibliotek, och Maria Ramdén, LL-förlaget, möts i ett samtal om lättläst och läslust i biblioteksrummet. Frida arbetar med lättläst för vuxna. Hon har funderat mycket kring hur lättläst och en lättläst-hylla ska presenteras på bästa sätt och för att väcka intresse i biblioteksrummet. Som förläggare på LL-förlaget arbetar Maria med att göra läsning tillgänglig för vuxna och unga vuxna med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, äldre med demens, personer med dyslexi och vuxna som lär sig svenska.

Det kommer att finnas utrymme för frågor och idéutbyte. Så ta gärna med dina funderingar!

Om Funkis i fokus

Funkis i fokus är en fortbildningsserie om funkishyllor och lättläst, läsfrämjande på lika villkor och delaktighet. Träffarna är fristående. Detta är det fjärde tillfället i serien. Funkis i fokus är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Sörmland och Region Uppsala. I träffarna deltar biblioteksmedarbetare från båda länen.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek