Gestaltad livsmiljö och regional processledning

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.

Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Denna gång får vi möta Hanna Smekal som är processledare för gestaltad livsmiljö på Region Halland. Hennes treåriga tjänst samfinansieras av förvaltningen för Kultur och skola och Regionkontorets avdelning för regional utveckling. I uppdraget ingår att kartlägga hur arbetet med gestaltad livsmiljö ser ut i Halland, att utveckla nätverk och samarbeten, att verka för att höja kunskapsnivån kring gestaltad livsmiljö samt att föra in gestaltad livsmiljö i arbetet med den regionala fysiska planen som Region Halland just nu arbetar fram.

Hanna Smekal har bland annat byggt upp ett nätverk för kommunala tjänstepersoner med bred representation från alla de Halländska kommunerna. Nätverket består idag av ca 35 personer som arbetar med allt från detaljplanering, bygglov, fritidsfrågor, offentlig konst, design, kulturmiljö och landskapsarkitektur. Under detta webbinar delar Hanna med sig av sina erfarenheter nu när projektet nått halvtid.

Datum och tid

Torsdag den 19 september klockan 8.30 – 9.30

Delta i webbinariet genom denna teamslänk

Webbinariet är kostnadsfritt och det krävs ingen anmälan. 

 

 Övrig information

Webbinarierna sker i ett samarbete mellan Region Halland, Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Blekinge/Konst i Blekinge och Region Gävleborg

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst

eira.ekenstaf@regionuppsala.se
018-61 73 498