Inspirationsdag: UX och tjänstedesign i biblioteksverksamhet

Välkommen till en förmiddag med inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur UX och tjänstedesign kan göra skillnad för bibliotek.

Du får ta del av fyra goda exempel från olika platser och typer av verksamhet. Därefter har du möjlighet att diskutera dina intryck tillsammans med kollegor från hela landet.

Tid och plats

Fredag den 24 november, klockan 9.00-12.00
Digitalt via Zoom

Vem kan delta?

Du som jobbar på folkbibliotek och vill komma igång eller komma vidare med att använda UX/tjänstedesign i din verksamhet.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 november

Anmälan till UX och tjänstedesign i biblioteksverksamhet - erfarenhetsutbyte & inspiration (office.com)

Program

UX och studiemiljöer på Göteborgs Universitetsbibliotek, Linn Bech-Hanssen, Universitetsbibliotekarie GU

Hur kan man jobba på kort och lång sikt med att skapa användbara studiemiljöer? På Göteborgs Universitetsbibliotek arbetar personalen med UX för att utveckla bibliotekens miljöer. Linn kommer framför allt att visa några exempel på enkla metoder som gett insikt i deras användares behov. Hon berättar också om hur de organiserar arbetet och kompetensutvecklar sig [deras lärande?].

Bra och dålig bibliotekarie - personer med kognitiv funktionsnedsättning uttrycker sina åsikter om folkbibliotek via teater

Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten, återberättar hur teaterworkshops har använts som ett sätt att ta reda på åsikter, synpunkter, behov och önskemål hos personer med kognitiv funktionsnedsättning i relation till folkbibliotek. Syftet är att hitta metoder för delaktighet som verkligen utgår ifrån rättighetsbärarnas behov.

Mera digital: Hur kan vi öka den digitala kompetensen och delaktigheten i mötet med invånare och besökare?

Isabelle Kristensen är projektledare för Mera digital i Kungsbacka kommun. Hon pratar om invånarfokuserad dialog, som utgår ifrån nyfikenhet och medskapande. Det handlar om att innovera och experimentera tillsammans med invånare, mellan förvaltningar och tillsammans med olika aktörer.

Mera digital syftar till att öka den digitala kompetensen och delaktigheten i Kungsbacka kommun. I projektet undersöker de behovet, idégenererar tillsammans, prototypar och pilotar samt förverkligar lösningen.

Ett nytt bibliotek med användaren i fokus

Bibliotekarie Linnéa Forslund berättar om hur insikter från dialoger med invånare kontinuerligt formar biblioteksrummet och verksamheten på det nya biblioteket i Bas Barkarby i Järfälla.

Avslutande gruppsamtal och prova på en UX-metod

Kontakt

Emma Rolander

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan