Kompetensfrukost: AI, informationssökning och källkritik

Välkommen till en kompetensfrukost där vi lär oss mer om hur AI påverkar bibliotekens arbete med informationssökning och källkritik.

Under frukosten tar vi oss an aktuella frågor som uppstår i och med den radikala påverkan som AI har på vår informationsmiljö. Är det möjligt att söka information med hjälp av Chat GPT? Vilket data är språkmodellen tränad på? Kan jag se om en bild är genererad av AI? Hur påverkar AI vår informationsmiljö? 

Föreläser gör Linda Spolén och Sebastian Waller Stålnacke,  bibliotekarier och IKT-pedagoger, specialister på MIK och digitala resurser på Medioteket i Stockholms stad.  

Tid och plats:

24 april, klockan 9–9.50. Digitalt, via Teams.

Vem kan delta?

Det här är ett lärtillfälle för dig som arbetar på folk- eller skolbibliotek i Uppsala län.

Anmäl dig senast 22 april.

Till anmälningsformuläret

Kontakt

Emma Rolander

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga

Hitta på sidan