Kompetensfrukost: Barn och ungas läsning och läsförståelse utifrån senaste PISA-resultatet

Välkommen till en kompetensfrukost med fokus på barn och ungas läsning och läsförståelse utifrån PISA-undersökningen som publiceras den 6 december 2023.

Maria Axelsson, undervisningsråd, Skolverket, presenterar de senaste PISA och PIRLS-resultaten.
Maria berättar också om skillnader över tid och diskuterar hur vi kan förstå resultaten.
Det finns utrymme för frågor.

Tid och plats:

Fredag den 15 december, klockan 9 – 9.50. Teknikcheck från klockan 8.50.
Digitalt via Microsoft teams.

Vem kan delta?

Kompetensfrukosten riktar sig särskilt till dig som jobbar på folkbibliotek och skolbibliotek, men även till andra intresserade.

Mötet är kostnadsfritt och en länk kommer någon dag innan till dig som har anmält dig.

Anmälningslänk (office.com)

Kontakt

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek