Kompetensfrukost: Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Anna Gezelius, enhetschef på Institutet för språk och folkminnen (Isof), berättar om de nationella minoriteterna och deras språk.

Hon går igenom vad språkrevitalisering innebär, beskriver det revitaliseringsarbete som pågår i Sverige och myndigheternas roll i detta arbete. Anna lyfter även bibliotekens betydelse för att främja minoritetsspråken och språkbärarna.

Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor efter föreläsningen.

Tid och plats

17 april klockan 9-9.50 via teams. Teknikcheck från klockan 8.50.

Vem kan delta?

Det här är ett lärtillfälle för dig som arbetar på bibliotek i Uppsala län, eller inom Språknätet.

 

Anmäl dig via länk. Sista anmälningsdatum är 15 april. En teamslänk skickas ut till de som anmäler sig.

Anmälningslänk till kompetensfrukost

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek