Kulturskolans studiedag 2023

Välkommen till en heldag för kulturskolans pedagoger fylld av inspirerande workshops, samtal och föredrag.

Kulturskolans studiedag ger kulturskolepedagoger möjlighet att möta kollegor över kommungränserna, nätverka och inspireras. Studiedagen arrangeras i samverkan mellan Region Uppsala och länets kulturskolechefer, med syfte att stärka kulturpedagogers kompetens och därmed säkra barns och ungas tillgång till eget skapande i länet.

Tid och plats

Tisdag den 31 oktober kl. 8.45-16.15 på CIK (Centrum för idrott och kultur), Parkvägen 31A, i Knivsta.

Vem kan delta?

Konferensen riktar sig till dig som är pedagog vid någon av kulturskolorna i länet.

Varmt välkommen med din anmälan senaste 16 oktober.

Till anmälan (formulär)

Program för dagen

8.45-9.15 incheckning och kaffe med smörgås

9.15-9.30 inledning

9.30-11.45 barns och ungas utveckling och lärande – Eva Nivbrant Wedin

Hur kan jag underlätta för eleverna att lära? Vad är rimligt att kräva vid olika åldrar? Kan man hjälpa eleverna att samarbeta? Föreläsning och samtal om pedagogiska dilemman. Eva Nivbrant är professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

11.45-13 lunch och förflyttning till workshoplokal

15.00-15.30 fika med kaffe och sötsak

15.30-16 VARAT – Amanda Fritzén och Victor Brobacke

En strandad duo som med framförd poesi, frågeställningar och musik medvetet förvirrar till allmän oreda. Borttappad kärlek, uppgrävd självömkan, nybakat sväng och livsråd i sönderfall. Dragspel, trombon, strängar och skröfs. Nyskriven musik och bortglömda pärlor.

16-16.15 avslut av dagen

 

Kontakt

Karin Sundequist Sjöberg