Mötandebildning – det goda mötet

Utbildningen är för dig som arbetar på folkbibliotek i Uppsala län. Utbildning om olika möten med besökare som har kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om spontana tillfällen i biblioteket, eller vid planerade träffar eller aktiviteter. Karin Forsell från Begripsam är kursledare.

Traditionellt kallas dessa utbildningar för bemötandeutbildningar, men i ett bemötande finns det en maktposition. Begripsam vill vända sig bort ifrån ett sådant perspektiv och väljer därför att kalla detta för mötandebildning.

Var med på ett lärande tillfälle om möten på lika villkor, där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar medverkar som experter. Mötandebildningen är till huvuddelen är ett samtal med möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

Tid och plats

12 oktober klockan 13-15.30, digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut till din mejl dagen innan.

Anmäl dig senast 9 oktober.

Till anmälan (forms)

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan