Nätverksträff för barn och ungdomsbibliotekarier i Uppsala län

Du som jobbar som bibliotekspersonal och framför allt med barn och unga är välkommen på nätverksträff den 19 oktober på Uppsala stadsbibliotek.

Tid och plats

Torsdag 19 oktober kl. 9.30–12, i Mallas sal på Uppsala Stadsbibliotek. Incheckning 9–9.30 med smörgås och kaffe/te.

Innehåll

Föreläsning av Elisabet Edin, ungdomsbibliotekarie på Uppsala Stadsbibliotek och Helya Pazuki, bibliotekspedagog på Bibliotek Uppsala - Gottsunda. Elisabet berättar om sin rapport Pojkars läsning (2023): En kartläggning med syfte att öka kunskapen om pojkars biblioteksanvändning samt läsvanor i Uppsala. Vilka åtgärder krävs och hur kan vi öka pojkars läsning?

Helya kommer prata om biblioteksguidernas uppdrag att jobba läsfrämjande och relationsskapande mot unga, och med särskild fokus på unga pojkar. Biblioteksguiderna har även arbetat uppsökande för att nå unga som inte finns på biblioteken idag genom att besöka platser där ungdomarna är på sin fritid, till exempel fritidsgårdar, events och parker.

Även gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten kring Läsfrämjandelyftet.

Välkommen med din anmälan senast 12 oktober!

Till anmälan (formulär)

Kontakta mig om du har frågor

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek