Nätverksträff för dig som danslärare i Uppsala

Välkommen till en eftermiddag med dansnätverket den 27 februari för erfarenhetsutbyte och information.

Region Uppsala samordnar ett nätverk riktat till alla som arbetar med dans genom utövande, pedagogik och undervisning i länet.

Genom nätverket möjliggörs kunskaps- och erfarenhetsutbyte, tips om forskning, fortbildningstillfällen, lokaler, vikariat, tjänster, arbetsmiljöfrågor etc. Är du pedagog vid någon av Uppsalas dansskolor och intresserad av att dela med dig av din arbetsvardag, få tips eller diskutera danspedagogiska frågor? Välkommen till en träff med Region Uppsalas dansnätverk!

Vi fikar och fokuserar på dagsaktuella frågor för dig som verkar i Uppsala.

Tid och plats

Tisdag 27 februari 14.30–16 i Regionens hus.

Anmäl dig senaste 20 februari.

Mejla din anmälan

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga

Hitta på sidan