Plats för dans

Välkommen till en dag fylld av kulturpolitiska samtal och föredrag med avsikt att stärka den professionella dansen och dess infrastruktur i Uppsala län.

Det är dags att sätta Uppsala län på kartan som både dansstad och region, och gemensamt att kraftsamla för den professionella dansens utveckling i länet.

Vad är Plats för dans?

Plats för dans är en konferens som fokuserar på den professionella dansens förutsättningar och där inbjudna från bland annat Kulturrådet, Dansinitiativet Luleå, Region Örebro, beslutsfattare och tjänstemän med flera delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter.

Syftet är att kroka arm för samverkan mellan kommun, region och det fria fältet. Men även för att säkra den professionella dansens utveckling genom hållbara och långsiktiga initiativ i länet.

Tid och plats

Tisdag den 7 november kl. 10-15 på Elite hotel Academia vid Uppsala centralstation.

Vem kan delta?

Konferensen riktar sig till dig som är tjänsteperson, beslutsfattare och politiker men också till dig som utövare.

Anmäl dig senast 23 oktober.

Till anmälan (formulär)

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans