Seminarium: Att skapa demokratiska miljöer

Konst som möjliggör för barn och ungas inflytande inom Gestaltad livsmiljö! Välkommen på ett kompetenshöjande seminarium med workshop på Centrum för idrott och kultur i Knivsta den 20 oktober 9.30-12.30 inklusive lunch.

För vem?

Halvdagen riktar sig till dig som arbetar som konstnär, kulturtjänsteperson eller har andra kompetenser inom bygg och planprocessen till exempel park och förvaltning, och är nyfiken på att arbeta medskapande med barn och unga, eller till dig som på annat sätt verkar inom områden som ryms inom fältet gestaltad livsmiljö. Under seminariet får du möta tre konstnärer; Jenny Berntsson, Camilla Carlsson och Ruben Wätte. Alla med lång erfarenhet av deltagandeprocesser där bland annat lek, medbestämmande och demokratifrågor stått i centrum då de arbetat fram miljöer för och med barn och unga. 

Upplägg

Förmiddagen kommer att inledas med att lyfta barnkonventionens betydelse samt du får ta del av presentationer av genomförda projekt som redovisar såväl utmaningar som lärdomar. Därefter kommer du att få använda dig av din egen kompetens för att dela erfarenheter och förhoppningsvis även hitta nya perspektiv och möjligheter i din egen verksamhet. Dagen syftar till att hitta gränsöverskridande möten mellan konst och stadsplanering. Halvdagen avslutas med en gemensam lunch på restaurangen i Centrum för idrott och kultur i Knivsta. 

Kursen är framtagen av Konstnärscentrum Öst i samarbete med Region Uppsala.

Mejla din anmälan och märk ditt mejl ”Anmälan Knivsta”. Skriv ditt namn, eventuell titel/roll och vilken verksamhet du representerar. Ange också eventuella allergier.

Anmäl dig

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan