Workshop om barnrätt och bemötande 6 mars

Catarina Nylund socionom på Bris ger oss ökad kunskap inom samtalsmetodik, bemötande och barnsyn. Oavsett vilken roll du som vuxen har på biblioteket, kan du göra skillnad för ett barn.

Du som anmäler dig till workshopen kommer att få en förinspelad föreläsningen  cirka 2 veckor innan som tar upp hur vi vuxna kan agera om vi får reda på att ett barn far illa, när mötena blir utmanande och hur vi kan ta hand om oss själva när barns svåra situation blir verklighet för oss.

Föreläsningen blir en grund för workshopsdelen, där du själv får diskutera hur just du och dina kollegor kan göra. Vi kommer att jobba med värderingsövningar, diskussionsfrågor och case som utgår från situationer som kan uppkomma.

Anmäl dig senast den 4 mars. En zoomlänk skickas ut till de som anmäler sig, och i samband med att föreläsningen skickas ut.

Anmälningslänk till workshop 6 mars

Tid och plats

6 mars klockan 9-10.30 via zoom. Teknikcheck från klockan 8.50.

Vem kan delta?

Det här är ett lärtillfälle för dig som arbetar på folkbibliotek i Uppsala län.

Observera. Det är viktigt att sitta vid egen dator med fungerande ljud och bild (gärna headset), för att alla enkelt ska kunna delas in i diskussionsgrupper och prata direkt med workshopledaren

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan