Nya röster – satsning på kortfilmsproduktion

Nya röster är en satsning på kortfilm och nya format, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Projektet får inte vara dokumentärt.

Om stödet

Stödet ska bidra till att hitta nya röster och filmtalanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film. Satsningen kan möjliggöra en mångfald av nya berättelser, nya uttryck och nya berättare i rörlig bild i vårt län.

Totalt finns 160 000 kronor att fördela och stödet delas ut till fyra olika projekt.

Som ett led i satsningen kommer vi i juni att erbjuda en workshop i kortfilmsproduktion med regissören Jesper Klevenås. Dessutom individuell manushandledning med manusförfattaren Gisela Nadasy.

Vem kan söka?

  • Du som bor i Uppsala län och är minst 18 år gammal kan söka.
  • Du har kanske gjort film tidigare, eller är tidig i din bana, eller så är du professionellt aktiv inom ett annat konstområde och vill utforska film som ny uttrycksform.

Vi tänker särskilt på dig som:

  • inte tidigare fått stöd från oss
  • representerar en målgrupp som vi inte sett så mycket film av tidigare
  • har en berättelse med ett tema, ett språk eller ett uttryck som breddar svensk film

Minst en, men gärna fler av punkterna ska stämma in på dig.

När och hur ansöker du?

Skicka in din ansökan genom att använda en ansökningsblankett senast den 20 maj. Se länk längre ned på sidan.

Berätta om dig själv, din idé och hur du tänkt realisera din kortfilm. Skicka gärna med ett manus eller synopsis på din filmidé. Vi lägger särskild stor vikt på det du skriver i projektbeskrivningen.

Skicka sedan blanketten till louise.bown@regionuppsala.se senast den 20 maj.

Vi lämnar besked inom tre veckor.

Sök ordinarie filmstöd

Du som brukar söka stöd från oss kan som vanligt ansöka om filmstöd, senast den 20 maj. Du använder samma blankett, se nedan.

Bakgrund

Talent to Watch ska öka mångfalden av berättelser i det svenska filmlandskapet och öppna dörrar för fler att hitta sitt filmiska uttryck och ta sig in i det filmiska ekosystemet.

Digital frågestund om det nya stödet 11 maj klockan 16.00.

Anmäl dig till den digitala frågestunden

Ansök om filmstödet Nya röster

Ansök här senast 20 maj

Länkar till externa webbplatser

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film