Kulturstipendiater 2021

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser i länet inom olika konst- och kulturområden. På sammanträdet den 18 februari utsågs 2021 års stipendiater. Ta del av motiveringarna nedan.

Film

Stipendium 40 000 kronor

Mohammed Al Majdalawi 

Mohammed Al Majdalawi är bosatt i Uppsala och har sitt ursprung i Palestina. Hans fokus är dokumentärfilm och han är i början av en intressant konstnärlig resa som regissör. Även om politik ligger bakom hans berättelser som kan handla om migration och krig, drivs de istället av människors känslor, relationer och beslut.

Al Majdalawi är utbildad inom dokumentärfilm på Stockholms dramatiska högskola. 2018 visade han sitt projekt Till Mai på Färgfabriken i Stockholm. Hans kommande projekt Out of Place utvecklar han bland annat genom Region Uppsalas mentorskapsprogram, samtidigt som det också blev utsett till det internationella mentorskapsprogrammet Close Up. Out of place handlar om Mohammed Al Majdalawis fyra bästa kompisar från Gaza. Filmen kommer att visa deras barndom i krigets skugga och deras liv fram till nu, för de flesta i exil.

Mohammed Al Majdalawi tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för att ges möjlighet att fortsätta arbeta på projektet Out of place, samt utveckla sin narrativa kompetens genom berättarröstteknik som konstnärlig komponent.

Konst/textil

Stipendium 40 000 kronor

Emilia Sundqvist 

Emilia Sundqvist, uppvuxen i Uppsala, arbetar med ett slags skulpturala förvandlingskonster. Här möts päls och siden, djur och människa, barndom och mytologi, i en helhet som bildar ett eget universum. I sina verk bemästrar hon skickligt textilens specifika förmåga att väcka associationer. Här ryms såväl kroppars politik som hemmens konventioner. Men figurerna är svårfångade och glider skickligt undan säkra kategoriseringar. Flera verk rör sig lekfullt mellan det söta och nostalgiska och någonting som skaver och skrämmer.

Emilia Sundqvist är utbildad vid Gerlesborgsskolan, Akademie der bildenden künste i Wien, och slutförde sin masterutbildning vid Konstfack år 2020. I sitt kommande arbete avser Sundqvist att arbeta med en större installation – en paradisisk trädgård där de skulpturala varelserna lever. Det är en värld som vi ser fram emot att stiga in i.

Emilia Sundqvist tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 till stöd för sitt konstnärskap och möjligheten att arbeta vidare med en större installation. 

Kulturhistoria/Konsthantverk

Stipendium 40 000 kronor

Anna Sjögren 

Anna Sjögren, bosatt i Östhammar, är verksam i skärningspunkten mellan de två fälten vävkonst och textilhistoria. I sin konstnärliga utbildning i vävning på Sätergläntan i Dalarna lät hon sig inspireras av äldre vävtekniker som bland annat ledde till en uppmärksammad utställning av kuddvar. Nu utvecklar hon intresset vidare genom akademiska studier i ämnet textilvetenskap vid Uppsala universitet. Här har hon fått upp ögonen för den äldre textilhistoriska skatt som finns i våra kyrkor.

Sjögren avser nu att försöka göra en rekonstruktion av en senmedeltida väv, utifrån ett fragment funnet i Roslags-Bro kyrka i Uppland, i så kallad plockad dubbelväv eller ryssväv. Arbetet kräver inte bara ingående kunskap om äldre vävtekniker, textila material och mönsterkonstruktion utan även en konstnärlig förståelse, för att rätt tolka de ikonografiska intentioner som den senmedeltida hantverkaren och beställaren hade med verket.

Anna Sjögren tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för sitt arbete med att rekonstruera äldre textilfragment, vilket berikar såväl den vetenskapliga och kulturhistoriska kunskapen som den konstnärliga.

Litteratur

Stipendium 40 000 kronor                                               

Oskar Jonsson 

Oskar Jonsson bor i Örbyhus och är verksam som barnboksförfattare. Jonsson är författare till barnboksserien om skogsmusen Vips äventyr i naturen som har kommit ut på Bonnier Carlsen förlag. Han jobbar också ihop med Utbildningsradion kring två manus för radioprogrammet Tripp trapp träd.

Centralt i hans författarskap är ett intresse för djur och natur och en vilja att skapa engagemang för detta hos barnen. Detta gör han på ett lärorikt och informativt sätt med fin känsla för intrig och med stor portion värme och hjärta. Oskar Jonsson gör en viktig insats i ett samhälle som lider alltmer av en starkare distansering från det fantastiska som naturen kan erbjuda.

Oskar Jonsson tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för sitt varma och engagerade författarskap och för sin vilja att få de yngsta att upptäcka allt spännande som finns i skog och natur.

Litteratur

Stipendium 40 000 kronor

Åsa Norén

Åsa Norén bor i Uppsala och är verksam som poet, prosalyriker och psalmförfattare. Norén har flera gånger mottagit stipendier från Anders Frostensson-stiftelsen och har publicerat sig hos psalmförlaget Sångfågeln. Hon har också kommit på tredje plats i Féile Filíochta International Poetry Competition och har med jämna mellanrum skrivit för kulturmagasinet Opulens.

Åsa Noréns författarskap berör ämnen som andlighet, historia och existentiella frågeställningar, gestaltat med ett sinne för det vackra i tillvaron. Hon behärskar som skribent flera olika genrer, och hennes texter vittnar tydligt om att hon har såväl litterär fallenhet som djupsinnighet och beläsenhet.

Åsa Norén tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 till stöd för sitt författarskap med stor litterär talang som vill väcka våra sinnen för det sköna.

Musik

Stipendium 40 000 kronor

Gabriel Dluzewski 

Gabriel Dluzewski är musiker bördig från Uppsala och har bland annat studerat folkmusik på Musikhögskolan i Stockholm. Han är en drivande person, ständigt med många järn i elden och figurerar förutom musiker som kompositör, producent, bandledare och festivalgeneral. Ett exempel är uppstartandet av Fränder & Vänner Folkmusik Festival i Uppsala.

Gabriel Dluzewski tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för att ges möjlighet att fördjupa sig i den traditionella spelmanstraditionen utifrån ett elektriskt klangidiom, spelat på knäppta folkinstrument med stor inspiration från både Jimi Hendrix och Pers Hans Olsson.

Stipendium 40 000 kronor

Thommy Wahlström

Thommy Wahlström är tonsättare, kompositör och musiker, bosatt i Uppsala. Han har bland annat en masterutbildning i komposition från Musikhögskolan i Stockholm, med inriktning på elektroakustisk musik.

Thommy Wahlström har en bred konstnärlig verksamhet inom musik, med komposition, musicerande i flera ensembler, samt utgivning och arrangörskap. Han arbetar också med idén om ”alternativ representation av ljud och musik”, där olika sorts grafiska instruktioner till musikerna samtidigt blir en synlig stämma eller parallell handling för publiken, för att skapa ett levande sammanhang. Närmast planerar han skapa ett audiovisuellt verk för harpa, violin, elektronik och video. Vidare planerar Wahlström att arbeta med ett verk där melodiskt material från olika länders folkmusik kombineras och komponeras ihop med nutida konstmusik, och där musiken rumsligt rör sig från en plats till en annan via ett akustiskt signalsystem.

Thommy Wahlström tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för att ges möjlighet att arbeta vidare med sina planerade verk och fortsatt utveckla sitt mångfacetterade musikaliska konstnärskap.

Scenkonst

Stipendium 40 000 kronor

Per Wickström

Per Wickström, musiker och kompositör, bor och är verksam i Uppsala. Hans huvudsakliga verksamhet består i att vara huskompositör åt den fria teatergruppen Östfronten med hemvist bland annat på Köttinspektionen. Wickström har även synts till på Uppsala Stadsteaters och Reginateaterns scener.

I sitt nära samarbete med Dag Thelander på Östfronten har Wickström visat på den betydelse musiken har för ett gediget berättande. Han spänner över flertalet genrer som accentuerar skeendena i texterna, med en lyhördhet för skådespelarnas specifika röster. Publiken har aldrig tråkigt med Wickström vid pianot, en showman i egen rätt, om så med en lågmäld framtoning.

Per Wickström tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2021 för att ges möjligheten att utveckla sitt skapande med hjälp av ny teknologi.

Hedersstipendium (kulturhistoria/musik)

Stipendium 10 000 kronor

Gérard de Roquette-Buisson 

Gérard de Roquette-Buisson, ordförande i Föreningen Kultur vid Örbyhus slott, har under många år varit den drivande kraften för att levandegöra den långa och spännande historia som Örbyhus slott representerar. Han är också initiativtagaren till uppbyggnaden av den kulturella verksamheten vid slottet. Den levande historiska miljön och de kulturella aktiviteterna har gjort Örbyhus slott till ett välkänt och uppskattat besöksmål i Uppland.

Med Gérard de Roquette-Buisson som drivande kraft hålls i slottets orangeri sedan 1995 varje sommar en serie kammarmusikkonserter av hög kvalitet. ”Musik i Orangeriet” har genom gediget arbete och nätverk utvecklats till en institution i Sommarsveriges kulturliv.

Gérard de Roquette-Buisson tilldelas Region Uppsalas hedersstipendium 2021 för sin mångåriga kulturgärning, med att oförtröttligt och framgångsrikt arbeta för att göra Örbyhus slott till en levande historisk miljö.