Konstnärligt utvecklingsstipendium 2023–2024

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstipendium om 100 000 kr per år i två år. Stipendiet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala län, enskilda eller små grupper. Den 17 februari 2023 utsåg kulturnämnden Jasim Mohamed till mottagare av stipendiet för år 2023–2024.

Mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium år 2023–2024 

Litteratur – stipendium 100 000 kr per år i två år 

Jasim Mohamed 

Jasim Mohamed, bosatt i Uppsala, har länge varit en uppskattad lyriker och litterär förmedlare mellan Sverige och den arabisktalande världen. 

I Jasim Mohameds kommande projektidé vill han via en lyrisk berättelse ta avstamp i antik grekisk och sumerisk filosofi och konst för att undersöka om det finns en kropp i kroppen. Projektet är spännande på flera sätt. Dels för hans tro att litteratur och filosofi kan besvara våra djupaste frågor om vilka vi egentligen är, dels för att den grekiska och sumeriska kulturen har varit oerhört viktiga vid utformningen av den mänskliga civilisationen med dess konst och filosofi. Dessutom gräver projektet i vår mänskliga mytologi, modern hjärnforskning och andlighet på ett nyskapande sätt med spännande perspektiv.  

Utöver detta vill Jasim Mohamed fortsätta sitt ovärderliga arbete att förmedla litteratur och lyrik från mellanöstern, den arabisktalande delen av världen. Här finns idéer om ytterligare en antologi över arabiska poeter, ett diktmanus av den kurdisk-syriske poeten Wafi Layla och en självbiografisk essäbok under arbetsnamnet ”En översättares dagbok”.  

Jasim Mohamed tilldelas Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2023–2024 för sin obändiga tro på lyrikens kraft att lyfta de stora frågorna, och för sitt unika och ovärderliga arbete att förmedla litteratur mellan Sverige och den arabisktalande delen av världen, som också är känd för sin rika poetiska tradition.