Kulturstipendiater 2022

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser i länet inom olika konst- och kulturområden. På sammanträdet den 17 februari utsågs 2022 års stipendiater. Ta del av motiveringarna nedan.

Bildkonst

Stipendium 40 000 kr

Natasha Dahnberg

Uppsalabaserade Natasha Dahnberg är en konstnär som nyfiket rör sig mellan olika typer av miljöer genom skilda uttryckssätt som video, curatering, installation och fotografi. Natasha Dahnberg är medlem i konstgruppen HAKA och har sin ateljé i Hospitalet. Hon har de senaste åren deltagit i flera större konstprojekt och har ställt ut både lokalt och internationellt.

Under de senaste åren har människans relation till plats och natur varit i Dahnbergs fokus för en serie undersökningar. Det märks särskilt i det pågående arbetet Växtverk där avskalade interiörer tömts på mänskligt liv. I stället lever vasstrån i nära symbios med trämöbler som en vagga, en hatthylla eller ett mötesbord med två tomma sittplatser. I en serie teckningar från samma projekt är scenerna istället från ett ombonat hem. Här syns vassen genomborra vardagens kökslådor, privata sfärer och ärvda träskåp. Titlar som Mammas kök, Finskåp och Pappas rum, för tankarna till nära relationer och det som sker inom hemmets väggar. Det är teckningar som pekar mot en spännande riktning i konstnärskapet.

Natasha Dahnberg tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete.

Bildkonst

Stipendium 40 000 kr

Sahar Alkhateeb

Sahar Alkhateeb är konstnär och bosatt i Uppsala. Alkhateeb läste sin kandidat i fri konst vid International Academy of Art i Palestina och erhöll sin masterutbildning vid Konstfack i Stockholm.

Sahar Alkhateebs installationer byggs ofta upp av begagnade möbler som konstnären omsorgsfullt valt ut, brutit isär och sedan fogat samman i storskaliga rumsliga sekvenser. De fungerar som mänskliga kedjor konstruerade i samspråk med det omkringliggande rummets väggar, pelare eller tak. Element från hemmet möter en publik yta på ett sätt som sätter människan i en aktiv relation till platsen med dess tomrum, avstånd och material.

I tidigare installationer har Alkhateeb förhållit sig till begrepp som neutralitet och osynlighet där form och konstruktion har blivit ett sätt för konstnären att peka på maktförhållanden och det som hålls dolt i det offentliga.

Sahar Alkhateeb tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete.

Dans

Stipendium 40 000 kr

Zala Pezdir

Zala Pezdir är dansare, koreograf, performancekonstnär och danspedagog. Hon är utbildad bland annat på Konservatoriet för musik och klassisk balett i Maribor, Slovenien, och Danshögskolan i Stockholm. Hon har varit verksam i Uppsala sedan 2008 på Studio K och Uppsala Dansakademi som lärare i modern dans och balett.

Zala Pezdirs konstnärliga arbete har många internationella förgreningar med eklektiska samarbeten och uppföranden. Hennes verk har även blivit uttagna till dansfestivaler över hela Europa och övriga världen. Under pandemiåren har Zala Pezdir visat hur begränsningarna för scenkonsten kunnat användas till hennes fördel med flera verk skapade på distans, både för elever och professionella dansare.

Ett annat projekt som grott under det senaste året är verket Order in disorder, som blev uttaget till Soundancefestivalen i Berlin. I nära samarbete med två musiker kan verket beskrivas som en dansmusikalisk trio där gränserna för musik och rörelse utmanas.

Zala Pezdir tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för vidareutveckling av detta koncept och andra konstnärliga projekt.

Film

Stipendium 40 000 kr

Ellen Fiske

Ellen Fiske, bosatt i Uppsala, är utbildad inom dokumentärfilm på Nordens folkhögskola Biskops Arnö och Stockholms dramatiska högskolas dokumentärfilmsutbildning. Hon har regisserat och producerat ett tiotal dokumentärfilmer som visats bland annat på Tempo Dokumentärfestival och Tribeca Film Festival, och vunnit flera prestigefyllda priser.

Ellen Fiske är en dokumentärfilmare som genom sina filmer tar publiken in i marginaliserade världar med en stor respekt och känsla för människor som hon porträtterar. I Scheme Birds (2020), Josefin & Florin (2019) eller senaste Blåbärskrisen (2021) har hon visat en förmåga att hitta samtida berättelser som på ett nyanserat sätt speglar samhället.

Ellen Fiske tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete, bland annat med ett projekt om ungdomar i Uppsala.

Film/teater

Stipendium 40 000 kr

Loran Batti

Loran Batti, född och uppvuxen i Gottsunda i Uppsala, är dramaturg och regissör. Konst från orten till orten är hans motto när han fokuserar på sina projekt för teater och film. Han vill berätta autentiska historier som porträtterar förorter, för att skapa bilder han tycker saknas och skapas av konstnärer som kommer ifrån förorter.

Loran Batti är utbildad i dokumentärfilm på Ölands Folkhögskola samt i dramatik på Stiftelsen Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Hans filmprojekt ”G” vill ge ett inifrånperspektiv på Gottsunda, utforska utanförskapet och visa ett samhälle i förändring, bortom stereotyper, enkla slutsatser och effektfulla nyhetsrubriker.
Batti tilldelades 2020 pris i skrivartävlingen Ortens bästa penna för sin pjäs Den sista jointen, med vilken han även fick residens hos Riksteatern.

Loran Batti tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete, bland annat med filmen ”G” om Gottsunda.

Illustration/barnlitteratur

Stipendium 40 000 kr

Aron Landahl

Aron Landahl är illustratör baserad i Uppsala och arbetar med såväl naturvetenskapliga motiv som bilderböcker för barn. Landahl är utbildad bland annat på Kvarnby Folkhögskolas serietecknarutbildning, och har regelbundet deltagit i internationella utbyten med stipendievistelser. Till hans tidigare bilderböcker hör bland annat Titta Rödluvan (Karneval 2020) där han samarbetat med Barbro Lindgren.

Aron Landahl är väl förtrogen med sina föregångare men uttrycket är eget. Den noggrannhet som ägnas åt exempelvis träd och buskar gör att de framstår som protagonister jämbördiga berättelsens huvudkaraktärer. Det kommande projektet Alla äter alla är ett fantastiskt exempel på Landahls förmåga att lekfullt röra sig mellan vetenskapliga närstudier och sagovärldar. Det stora dramat i bilderboken är näringskedjan, där ett djur äter upp ett annat bara för att på nästa sida själv bli ett tredje djurs föda. Det är dramatiskt, ömsint och klarsynt.

Aron Landahl tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för sitt fortsatta arbete med bilderböcker för barn.

LIitteratur/översättning

Stipendium 40 000 kr

Hillevi Norburg

Hillevi Norburg bor i Uppsala och är verksam som kulturskribent, översättare, förläggare, och är dessutom en aspirerande författare. Hon är en återkommande skribent i Svenska Dagbladet och Axess, arbetar som redaktör för förlaget Alastor Press och har översatt storheter som Oscar Wilde och Charles Baudelaire till svenska.

Hillevi Norburg har ett stort intresse för fransk kultur under andra halvan av 1800-talet och det tidiga 1900-talet och innehar en djup förståelse för den tidens uttryck och anda. Detta visar hon både som en excellent kulturskribent, som översättare och som redaktör för förlaget Alastor Press, som gör ett viktigt arbete med att förmedla den kulturellt mycket rika epoken runt sekelskiftet till den läsande allmänheten i Sverige.

Hillevi Norburg tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för sitt mångfacetterade kulturutövande och ovärderliga bildningsarbete.

Litteratur/översättning

Stipendium 40 000 kr

Jesper Festin

Jesper Festin bor i Uppsala och är verksam som översättare mellan tyska och svenska. Han har översatt nobelpristagaren Peter Handke och andra samtida tyska litterära storheter som Jan-Philipp Sendker och Ferdinand von Schirach. Festin har mottagit flera arbetsstipendier från bland annat Författarfonden för sina arbeten.

Jesper Festin gör ett stort arbete med att översätta tysk samtidslitteratur till svenska, vilket är en mycket viktig gärning för svenskt kulturliv. Tyskland är ett av Europas främsta kulturländer och har ofta genom historien påverkat den intellektuella kulturen i Sverige.

Jesper Festin tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för sitt värdefulla arbete som översättare, vilket ofta sker med knappa resurser, och sitt engagemang för att tillgängliggöra den internationellt betydelsefulla tyska samtidslitteraturen i Sverige.

Ljudkonst/musik

Stipendium 40 000 kr

Anna Haglund

Anna Haglund är ljuddesigner och kompositör bosatt i Uppsala. Hon är utbildad i ljuddesign för scenkonst vid Stockholms dramatiska högskola, och arbetar främst med scenkonst men också film, ljudkonst, fri konst samt som initiativtagare för metodutvecklingsprojekt.

Centralt i Anna Haglunds skapande är hur musiken och ljudet kan lägga till ett lager och bära en egen del av berättelsen. På senare tid har hon allt mer fokuserat på deltagarbaserade ljud-/scenkonstverk där kropp, plats och interaktion står i centrum och där publikens närvaro och roll i rummet är i fokus. Aktuella projekt är bland annat ett fortsatt utforskande av GPS-aktiverade ljud och kompositioner i urbana landskap och ute i naturen, vilket gör lyssnaren till en aktiv medkompositör genom att vandra fritt mellan ljuden, samt vidare ett ljud- och videoverk där bortskänkta pianons övergivenhet och förändrade roll i hem- och identitetsskapande undersöks.

Anna Haglund tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete med nyskapande idéer och metoder.

Scenkonst

Stipendium 40 000 kr

Lovisa Onnermark

Lovisa Onnermark är skådespelare, regissör och dramatiker. Hon är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö och har arbetat på Uppsala stadsteater, Estrad Norr och Teater Västernorrland – för att nämna några få. I hennes verkslista syns från senare tid Apelsinträdet, en poddteater hon skrivit för Uppsala stadsteater, och Fucking Åmål, efter Lukas Moodysons älskade ungdomsfilm, som hon regisserade för Teater Västernorrland. Hon är även aktuell med pjäsen Fritt fall i samarbete med Riksteatern.

Lovisa Onnermark visar prov på ett brett och mångfacetterat konstnärskap. I planeringsstadiet har hon uppgett att hon vill utveckla en vandringsföreställning efter Kristina Lugns Nattorienterarna där publiken ska ges möjlighet att i bokstavlig bemärkelse följa pjäsens huvudkaraktärer Bricken och Vera genom Uppsalas gator. I sitt nästa projekt avser Onnermark att uppföra en platsspecifik föreställning i Ulleråker med inspiration av bland andra Karin Johannissons Den sårade divan.

Lovisa Onnermark tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2022 till stöd för fortsatt arbete med dessa projekt vilka ger nytt blod till länets kulturliv.

Hederstipendium musik/kör

Stipendium 10 000 kr

Ingegärd Petersen

Ingegärd Petersen bor i Bålsta och är där en aktiv och välkänd musikprofil. I nuläget leder hon inte mindre än tre körer i sin hemstad och har varit verksam i körlivet sedan 1970-talet. De körer hon har lett har sjungit i både Toner för miljoner och opera i Blå hallen i Stockholms stadshus, hållit återkommande evenemang och uppträdanden på kommunens äldreboenden, sjungit i samband med lokala högtidsfiranden och sommarkonserter, och deltagit Föreningen Nordens 100-årsfirande i Danmark.

Ingegärd Petersen har länge varit en drivande kraft i Håbos musikliv, givit glädje till Håbo-invånarna på ålderdomshem och i samband med högtider, medverkat till det nordiska samarbetet och levandegjort den svenska sångskatten.

Ingegärd Petersen tilldelas Region Uppsalas hedersstipendium 2022 för en unik livsgärning i länets kulturliv, att förmedla musikens glädje till invånarna genom en mångfald av musikaliska upplevelser.

Hedersstipendium musik/arrangör

Stipendium 10 000 kr

Klaus Pontvik

Klaus Pontvik är entreprenör och kulturarrangör baserad i Uppsala och utgör en omistlig kraft i länets kulturliv. Han har bland annat drivit och utvecklat Uppsala Internationella Gitarrfestival sedan starten 2003 till en av de främsta gitarrfestivalerna i världen, en kreativ mötesplats för musikälskare från alla håll och i alla åldrar.

Med ett djupt engagemang för kulturens betydelse i människors liv och som drivkraft i samhället, ser Klaus Pontvik ständigt nya möjligheter och tar initiativ till utveckling. Nu senast med nya projektet Music in the Garden, en intim konsertserie som skräddarsytts för att fungera under rådande pandemi.

Klaus Pontvik tilldelas Region Uppsalas hedersstipendium 2022 för att med gnistrande energi, öppet hjärta och till synes outtömlig kreativitet år efter år berika länet med kultur och mötesplatser av högsta kvalitet.